Actueel <
13 juli 2022

Statement inzake berichtgeving microplastics II

Statement SecureFeed over suggestie Plastic Soup Foundation

De suggestie van de Plastic Soup Foundation dat verpakkingsmateriaal wordt verwerkt in diervoeders als bestaande praktijk, blijkt niet uit de monitoring- en audit gegevens van SecureFeed.

Eind vorige week publiceerde de Plastic Soup Foundation een onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit Amsterdam over de vondst van microplastics in vlees, melk en diervoeders. De onderzoekers geven aan dat nader onderzoek nodig is om de herkomst van die microplastics te achterhalen. Dit is een belangrijk signaal dat voor SecureFeed aanleiding is tot nader onderzoek. De Plastic Soup Foundation wekt echter in meerdere eigen berichten en in de media de suggestie dat het bestaande praktijk is dat (resten van) verpakkingsmateriaal wordt verwerkt in diervoeders. Dat is echter bij wet verboden.

Wettelijke -en bovenwettelijke eisen

De diervoedersector gebruikt rest- en nevenstromen uit de levensmiddelenindustrie. Denk aan gebroken koekjes en brood wat niet verkocht is in de supermarkt. Dit is geschikt als grondstof voor diervoeders en voorkomt voedselverspilling. Voor de verwerking van retour- en reststromen zijn er voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal door gespecialiseerde bedrijven, uitpakprotocollen en worden controles op de afwezigheid van verpakkingsmateriaal in het geproduceerde voedermiddel uitgevoerd.

Aanvullende monitoring

In aanvulling op voornoemde maatregelen verricht SecureFeed monitoring op voedermiddelen geproduceerd uit retour- en reststromen van de levensmiddelenindustrie. Hierbij wordt onder meer gelet op aanwezigheid van resten van verpakkingsmateriaal (denk aan papier, karton, plastic, of aluminium). Bij waarden boven de gestelde normen mag de grondstof niet worden verwerkt. In het overgrote deel van de analyses vinden we niets. In een zeer beperkt aantal gevallen worden waardes gevonden die nog ruim onder de detectielimiet van de NVWA uitkomen. Er vinden voorts regelmatig audits plaats bij bedrijven die voormalige levensmiddelen verwerken.

Actualisatie risicoanalyse

SecureFeed werkt op basis van een jaarlijkse risico analyse van (grondstoffen voor) diervoeders . Dit vormt de basis voor de risicobeheersing bij de deelnemers van SecureFeed en de collectieve borging ervan door middel van aanvullende monitoring en audits door SecureFeed. Voor de risicoanalyse kan het onderzoek van de Vrije Universiteit behulpzaam zijn om eventuele aanvullende maatregelen te treffen. Microplastic komt, zoals de onderzoekers stellen, overal in ons milieu voor en lijkt amper nog uit de voedselketen te weren. Meer kennis hierover helpt bij het weren van deze stoffen, mogelijk moeten dan juist eerder in de keten maatregelen genomen worden. SecureFeed zoekt contact met de onderzoekers om meer duiding te krijgen bij het door hen verrichte onderzoek.

Meer actueel

Nieuwe versie van pesticidenwijzer online

In samenspraak met verschillende partijen in de diervoedersector (Nevedi, Het Comité van Graanhandelaren, OPNV, VERNOF, MVO, VVDN) heeft SecureFeed de...

+
05 februari 2024

Vacatures werkgroepen SecureFeed

SecureFeed is op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroepen. Op dit moment is het secretariaat op zoek naar meerdere werkgroepsleden voor de werkgroep...

+
16 januari 2024