Deelnemerslijst

Bedrijven die de documentenaudit met positief gevolg hebben doorlopen, krijgen de status 'Aspirant' in de deelnemerslijst. Pas als ook de fysieke audit met goed gevolg is doorlopen, de Leverancier- Product Combinaties (LPC's) zijn beoordeeld en de toetredingsbijdrage is voldaan, krijgt het bedrijf de status van volledig 'Deelnemer' van SecureFeed en kan het 'Deelnemerskenmerk' worden gevoerd. 

Bedrijven die binnen een franchiseorganisatie/ -formule invulling geven aan de deelnemersnemersvoorwaarden van SecureFeed, zijn in de deelnemerslijst opgenomen als 'Clusterdeelnemer'. Deze bedrijven voldoen - gezamenlijk met de overige bedrijven binnen een cluster - aan alle deelnemersvoorwaarden en zijn daarmee volwaardig deelnemer van SecureFeed.


Naam Plaats Land Status
Retrieving data…