Borgingssysteem

SecureFeed werkt aan de voedselveiligheid van diervoeders. Voornaamste instrument is het systeem voor collectieve monitoring en risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan. SecureFeed beheert en ontwikkelt dit systeem, samen met haar deelnemers. Het zorgt voor het waarborgen van de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.

SecureFeed hanteert de methodiek van ‘dubbel groen licht’. Deelnemers voeren al hun leverancier-product-combinaties (kortweg LPC’s) in de database van SecureFeed in. Ze verwerken vervolgens uitsluitend met bekende en beoordeelde LPC’s. In totaal gaat om het circa 1.800 leveranciers met zo’n 650 producten. In totaal omvat de LPC-database SecureFeed ongeveer 4.600 LPC’s.

Met het systeem voor monitoring en risicobeoordeling, geven deelnemers van SecureFeed invulling aan een aantal voorwaarden van certificatie voor GMP+ FSA. SecureFeed is dus een collectieve aanvulling en verdieping op GMP+ FSA of vergelijkbare schema’s. Het monitoringsprogramma is afgestemd op het risicoprofiel van grondstoffen. SecureFeed stelt daarnaast collectieve, bovenwettelijke actie- en afkeurgrenzen vast voor bepaalde (natuurlijke) contaminanten.

Monitoring van ingekochte diervoeder op mogelijke contaminanten is een belangrijk onderdeel van het SecureFeed Borgingssysteem.

SecureFeed classificeert diervoeders naar risicoprofiel. Dit kan laag, midden of hoog risico zijn en hangt samen met de aard van het product of bijvoorbeeld (land van) herkomst.

Producenten en leveranciers willen voedselveilige producten leveren. Ze onderzoeken diervoeders dan ook op aanwezigheid van verontreinigingen. Voor veel stoffen gelden wettelijke normen.

De kern van het werk van SecureFeed is gericht op het beheersen van risico’s. Met pro-actieve en preventieve maatregelen probeert de diervoedersector risico’s op te sporen en te minimaliseren of uit te sluiten.

Het beoordelen van een pesticide-analyseresultaat in voedermiddelen is complex. Er gelden verschillende Europese en nationale normen en in sommige gevallen zal een risicobeoordeling gemaakt moeten worden om de veiligheid van het voedermiddel te beoordelen.  

Op deze pagina vindt u de trendanalyses van SecureFeed. In deze overzichten wordt weergegeven wat SecureFeed heeft gevonden in haar meldingen en geweigerde vrachten, het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD), de leveranciersaudits en de deelnemersaudits.