Pesticidenwijzer

Het beoordelen van een pesticide-analyseresultaat in voedermiddelen is complex. Er gelden verschillende Europese en nationale normen en in sommige gevallen zal een risicobeoordeling gemaakt moeten worden om de veiligheid van het voedermiddel te beoordelen.  

Verschillende partijen in de diervoedersector (Nevedi, Het Comité van Graanhandelaren, OPNV, VERNOF, MVO, VVDN en SecureFeed) hebben daarom de handen ineengeslagen om de pesticidebeoordeling te vereenvoudigen en te harmoniseren.

De ontwikkelde “Pesticidenwijzer” leidt de lezer stap voor stap door de pesticidebeoordeling, en geeft een overzicht van relevante informatiebronnen, die kunnen worden geraadpleegd indien nodig. De “Toelichting pesticidenwijzer” geeft voorbeelden en bijzonderheden van enkele pesticiden, die kunnen helpen bij de pesticidebeoordeling.

Mocht er geen MRL van toepassing zijn, gebruik dan de 'Pesticide Residue Risk Assessment Tool for footnote 1-products’ om te beoordelen of het product veilig is bij beoogd gebruik of als de pesticide-productcombinatie daar nog niet in is opgenomen, een soortgelijke benadering (zie Toelichting pesticidewijzer, voorbeeld 5)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SecureFeed via monitoring@securefeed.eu of 085- 77 319 45