Tarieven

Deelnemers van SecureFeed investeren samen in de borging van veiligheid van alle voeders en grondstoffen die veehouders aankopen. Aan deelname zijn kosten verbonden. Deelnemers zijn in het jaar van aanmelding de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. De opbouw van de kosten, de wijze van berekening en facturatie van de deelnemersbijdrage, staan weergegeven in het Deelnemersreglement en Handboekdocument D-21 van SecureFeed.
Onderstaand zijn de hoofdpunten opgesomd.

 

Deelnemersbijdrage 2024

De deelnemersbijdrage over 2024 is als volgt vastgesteld:

 1. De vaste bijdrage per deelnemer bedraagt € 400,-;
 2. De bijdrage per ton wordt initieel vastgesteld op € 0,040 (exclusief de bijdrage voor participatie in de collectieve uitvoering van het monitoringsplan). De afdracht per ton wordt definitief vastgesteld bij de eindafrekening van 2024;
 3. De kosten voor participatie in de collectieve uitvoering van het SecureFeed Monitoringsplan (€ 0,022/ton) worden doorbelast aan de deelnemers via een bijdrage per ton diervoeder.
 4. De bijdrage per LPC is gedifferentieerd naar de risicoklasse van de door de deelnemer afgenomen producten. De bijdrage per LPC is als volgt vastgesteld:
  • LPC met risicoklasse LAAG: € 35,-
  • LPC met risicoklasse MIDDEN: € 75,- + 0,35 auditpunt
  • LPC met risicoklasse HOOG: € 300,- + 0,85 auditpunt
  • Auditpunten kunnen worden ‘terugverdiend’ met het uitvoeren van leveranciersaudits. Na afloop van het kalenderjaar wordt het openstaande saldo aan auditpunten per deelnemer verdisconteerd in de definitieve deelnemersbijdrage. Eén auditpunt is gelijk aan € 100,-.
  • De bijdrage per LPC wordt vastgesteld op € 10,- wanneer de leverancier tevens deelnemer is van SecureFeed en het betreffende product ook door de leverancier-deelnemer als LPC is aangemeld (dit betreft de zgn. onderlinge LPC's).
  • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het tonnage aan strooiselstro en de LPC’s van de volgende producten:
  1. strooiselstro
  2. inkuilmiddelen
  3. inkuilmiddelen EU-Toegelaten (1k)
  4. voormengsel inkuilmiddelen

 

Aanvullende bijdragen nieuwe deelnemers

Aan diervoederleveranciers die zich aanmelden voor deelname aan SecureFeed, worden éénmalig de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Aspirant deelnemers betalen in het jaar van aanmelding een toetredingsbijdrage van € 1.000,-;
 • De kosten van de toetredingsaudit worden doorbelast en bedragen € 523,-;
 • Nieuwe deelnemers zijn in het jaar dat ze deelnemer worden, naast de eenmalige kosten van toetreding, ook de volledige jaarlijkse deelnemersbijdrage verschuldigd.