Aan- en afmelden

Hieronder staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden als deelnemer van SecureFeed en ook hoe u het deelnemerschap weer kunt opzeggen. Helemaal onderaan deze pagina staan het deelnemersreglement, deelnemersovereenkomst en het aanmeldformulier.  

Aanmelden

De procedure voor acceptatie tot deelnemer aan SecureFeed start met het toesturen van de ingevulde aanmelddocumenten. Zodra SecureFeed schriftelijk heeft bevestigd de aanmelddocumenten compleet te hebben ontvangen, kan de documentenaudit plaatsvinden. Wanneer de leverancier-product-combinaties (LPC’s) zijn beoordeeld, vervolgens de fysieke audit door een Certificerende Instelling (CI) met succes is doorlopen én de toetredingskosten zijn betaald, accepteert SecureFeed de kandidaat als deelnemer.

Aanmelddocumenten

Onderstaande documenten dienen opgestuurd te worden. 

 1. Een volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldformulier SecureFeed
  Let op: adresgegevens en GMP+-certificaat moeten overeenkomen. Afwijkingen tussen KvK en adresgegevens moeten worden verklaard.

 2. Een ondertekende Deelnemersovereenkomst van SecureFeed.
 3. Een officieel bewijs van inschrijving bij de KvK (uittreksel KvK).
 4. Een kopie van het GMP+ certificaat (of certificaat van gelijkwaardig niveau).
 5. Een kopie van de laatste auditrapportage, inclusief een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen.
  Let op: het complete auditrapport aanleveren.
 6. Het meest recente monitoringsplan.
 7. Een rapportage van de laatst uitgevoerde test van tracking & tracing, inclusief een overzicht van de verbeterpunten en getroffen verbetermaatregelen.
 8. Indien u producten inkoopt onder Poortwachtersprincipe, stuur dan procedure toe op welke wijze u dit proces beheerst.
 9. Productaansprakelijkheidsverzekering.

Alle bovengenoemde ingevulde documenten (in gescande of digitale vorm) per e-mail onder vermelding van uw bedrijfsnaam sturen naar SecureFeed: deelname@securefeed.eu.

Afmelden/Opzeggen

 Het opzeggen van deelname aan SecureFeed kan per kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging kan schriftelijk (door een bevoegd persoon) door een mail of brief te sturen aan deelname@securefeed.eu. Daarbij dient ook de reden van opzegging aangegeven te worden.