Specifieke productvoorwaarden

SecureFeed werkt voortdurend aan de versterking van borging van de voeder- en voedselveiligheid van de diervoeders (voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen, aanvullende diervoeders, etc.) die haar deelnemers ontvangen, verwerken en verkopen.

Naast de beoordeling van alle leverancier-product-combinaties (LPC’s), het uitvoeren van leveranciersaudits en risico-gebaseerde monitoring van diervoeders, spelen voor een beperkte groep HOOG risico-producten, de Specifieke Productvoorwaarden hier een belangrijke rol.

SecureFeed legt in Specifieke Productvoorwaarden (SPV’s) de aanvullende eisen vast waaraan bepaalde producten / productgroepen moeten voldoen, om te mogen worden geleverd aan SecureFeed deelnemers. Uitgangspunt is dat producten reeds voldoen aan alle wettelijke en GMP+ FSA - voorwaarden.

In alle SPV’s zijn voorwaardegroepen opgenomen t.a.v.:

  • Geografische herkomst
  • Producten
  • Voortbrengingsproces
  • Grondstoffen, toevoegingsmiddelen en technische hulpstoffen
  • Monitoring
  • Afwijkingen
  • Positive release
  • Transport
  • Etikettering en vrachtdocumenten
  • Overige voorwaarden