Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

 • Nieuwe editie nieuwsbrief SecureFeed gepubliceerd

  20 februari 2018 | SecureFeed
  Drie keer per jaar geeft SecureFeed met haar gelijknamige nieuwsbrief inzicht in algemene ontwikkelingen binnen de organisatie, in het werk dat we doen en de resultaten ervan.
 • Vereenvoudigde melding normoverschrijding GMP+ International SecureFeed

  18 januari 2018 | SecureFeed
  Met ingang van vandaag (18 januari) introduceren GMP+ International en SecureFeed de vereenvoudigde melding van overschrijdingen. Bij GMP+ International aangesloten deelnemers van SecureFeed kunnen vanaf nu met één formulier melding doen bij één meldpunt van een overschrijding van een wettelijke of GMP+ norm. Het is zelfs mogelijk om met dit formulier uw certificerende instellingen ook meteen te informeren. Voor meldingen bij overschrijding van een actiegrens van SecureFeed en bij geweigerde vrachten verandert de bestaande werkwijze niet.
 • SecureFeed actualiseert Risicoclassificatie Diervoeders

  9 januari 2018 | SecureFeed
  SecureFeed heeft haar Risicoclassificatie Diervoeders (RC) geactualiseerd en gepubliceerd. Er zijn bijna 600 diervoeders beoordeeld en geaccepteerd voor deelnemers van SecureFeed. Voor het overgrote deel ervan bleef de risicoklasse ongewijzigd. De RC is een van de pijlers van het SecureFeed Borgingssysteem. Het vormt de basis voor het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD) en het is van grote invloed op de beoordeling van leveranciers.
 • Sporadisch Salmonella in mengvoeder

  7 november 2017 | SecureFeed
  De bacterie Salmonella kwam slechts sporadisch voor in mengvoeders in de eerste helft van 2017. De aanhoudend lage prevalentie blijkt uit inventarisaties van SecureFeed bij haar deelnemers. Op een totaal van bijna 7.650 monsters werd bij 10 monsters Salmonella aangetroffen (0,13%). Dit lage prevalentieniveau in mengvoeders is vergelijkbaar met die in voorgaande jaren.
 • GMP+ International en SecureFeed werken samen aan beste borg diervoederveiligheid en voorkomen dubbel werk

  5 oktober 2017 | SecureFeed
  Rijswijk/Wageningen; 5 oktober 2017 - SecureFeed en GMP+ International intensiveren hun samenwerking. De aansluiting van het borgingssysteem met monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan bij SecureFeed op de internationale kwaliteitsschema’s en standaarden bij GMP+ International biedt samen de beste borg van de voedselveiligheid van diervoeders. Tegelijkertijd wordt elke overlap uit de werkzaamheden van SecureFeed en GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) en hun deelnemers gehaald en worden de administratieve lasten geminiseerd. Met die overtuiging ondertekenden GMP+ International en SecureFeed vandaag een samenwerkingsconvenant.
 • Vacature Algemeen Directeur SecureFeed

  28 september 2017 | SecureFeed
  Wegens vertrek van de huidige directeur wordt deze functie vacant gesteld.
 • SecureFeed past Aflatoxine B1 protocol aan op versterkte borging in maïsketen

  19 september 2017 | SecureFeed
  Vanaf 14 september is een vernieuwde versie van het Aflatoxine B1 protocol van SecureFeed van kracht. De afgelopen jaren is de ketenborging van het risico op contaminatie met Aflatoxine B1 van maïs en maïs(bij)producten aangescherpt. Deze borging is nu dusdanig, dat SecureFeed vrijwel geen aanvullende eisen meer stelt voor maïsbijproducten. Uitzondering hierop vormt de verificatiemonitoring bij rechtstreekse levering van maïs(bij)producten aan melkveehouders.