Meldpunt

Klik hier om een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 
 
 
 

Nieuws overzicht

 • Aflatoxine B1 overheerst in vroegtijdige meldingen begin 2016

  6 juni 2016 | SecureFeed
  In het overzicht van vroegtijdige meldingen bij SecureFeed over de eerste vier maanden van 2016 overheerst Aflatoxine B1. De 76 waarnemingen van verhoogde waardes van deze mycotoxine maken ruim een derde uit van het totaal aantal van 211. Veel minder meldingen hebben betrekking op de mycotoxinen DON en ZEA. Daarnaast speelde begin dit jaar het incident met pesticiden in citruspulp.
 • SecureFeed geeft vervolg aan overleg over residunormen voedermiddelen

  1 april 2016 | SecureFeed
  SecureFeed gaat de komende periode verder in overleg met ketenpartners en externe partijen als de NVWA over de toepassing van normen voor residuen van pesticiden in voedermiddelen. Dit overleg kwam in een stroomversnelling door hoge residuwaardes in partijen citruspulppellets. Deelnemers van SecureFeed blokkeerden die pellets de afgelopen 14 dagen uit voorzorg. Vandaag maakte de NVWA bekend dat de betreffende citruspulp geschikt is als enkelvoudig voedermiddel als aanvulling op ruwvoer en voor verwerking in mengvoeders.
 • Europese Commissie en NVWA herzien standpunt: normen nitriet niet van toepassing op maïsdistillers

  29 maart 2016 | SecureFeed
  SecureFeed informeerde u 17 maart jl. over een verhoogd gehalte nitriet in maïs distillers (DDGS). Als gevolg daarvan zou de betrokken partij niet geschikt zijn voor gebruik als diervoeder. Inmiddels informeerde de NVWA SecureFeed over nieuwe inzichten van de Europese Commissie. Daardoor is de aangegeven norm van 15 mg/kg voor voedermiddelen niet van toepassing voor distillers uit bio-ethanolproductie.
 • Partij maïsdistillers geblokkeerd en vergist vanwege nitrietverontreiniging

  17 maart 2016 | SecureFeed
  In een partij maïsdistillers (DDGS) is een te hoog gehalte nitriet aangetroffen. De betreffende maïs is niet geschikt voor gebruik in diervoeders. Het gaat om een partij waarvan 400 ton in Nederland is geleverd bij twee deelnemers van SecureFeed. De leverancier van de maïsdistillers meldde de te hoge waardes zelf bij de mengvoederbedrijven en verzocht de resterende partijen te blokkeren.
 • Belangstelling voor deelname aan SecureFeed blijft groot

  4 maart 2016 | SecureFeed
  De belangstelling voor deelname aan SecureFeed blijft groot. Deze week passeerde SecureFeed de grens van 300 deelnemers. Nog eens bijna 65 bedrijven zijn aspirant-deelnemer. Ook na de jaarwisseling blijven vooral fouragebedrijven zich aanmelden om via SecureFeed gezamenlijk invulling te geven aan de risicobeoordeling en monitoring van voedermiddelen en de leveranciers ervan.
 • Overgang naar maïs nieuwe oogst domineert meldingenpatroon

  29 februari 2016 | SecureFeed
  Fors minder meldingen over verhoogde waardes van DON en ZEA en juist meer meldingen over Aflatoxine B1 in maïs-(bij)producten. Dat is de voornaamste trend in de meldingen die SecureFeed kreeg over situaties met (mogelijk) verhoogd risico in de periode september t/m december 2015. Het volgt op de overgang van verwerking van maïs van oogst 2014 naar oogst 2015 bij deelnemers van SecureFeed. De nieuwe maïs is van aanmerkelijk betere kwaliteit wat betreft mycotoxinen. Verplichte intensieve monitoring op Aflatoxine B1 bij de nieuwe oogst leidde tot meer meldingen van deze schimmeltoxine.
 • Productiefout met narasin in konijnenvoer

  20 januari 2016 | SecureFeed
  Door een productiefout bij een deelnemer van SecureFeed, is narasin in konijnenvoer terecht gekomen. Dit resulteerde in sterk verhoogde uitval bij de konijnen. Het restant van het betreffende voer is teruggehaald bij de twee konijnenhouders waar het was geleverd. Het diervoederbedrijf informeerde de autoriteiten; de veehouders lichtten hun slachterij in waar al konijnen aan waren afgeleverd.
 • SecureFeed zoekt programmamedewerker Productbeoordeling

  19 januari 2016 | SecureFeed
  Ter versterking van haar programmateam is SecureFeed op zoek naar een enthousiaste en gedreven programmamedewerker voor minimaal 32 uur per week met kennis van risicoborging van diervoeders.