Meldpunt

Klik hier om een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2015

SecureFeed Jaarverslag 2015

 
 
 

Nieuws overzicht

 • Sporen kiemremmer chloropropham in Engelse voertarwe

  26 juli 2016 | SecureFeed
  Een deelpartij Engelse voertarwe bevat mogelijk sporen chloroproham. De betrokken deelnemer van SecureFeed, die vanuit deze deelpartij heeft geleverd aan 18 pluimveehouders, heeft de voertarwe geblokkeerd en haalt deze uit voorzorg terug. Inmiddels zijn er monsters van de voertarwe ingezet om het daadwerkelijke contaminatieniveau vast te stellen.
 • Jaarverslag 2015: Risicoborging voeder- en voedselveiligheid goed op orde

  14 juli 2016 | SecureFeed
  De borging van risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid bij diervoeders was in 2015 goed op orde. Dat blijkt uit monitoringsresultaten van SecureFeed en haar deelnemers. Monitoring op ongewenste niveaus van contaminanten geldt als verificatie van de risicoborging. Op een totaal van bijna 150.000 analyseresultaten bleek bij 5 gevallen (0,004%) een voedermiddel niet geschikt voor gebruik als voedermiddel of voor een specifieke toepassing. Bij 0,22% gaf het analyseresultaat aanleiding voor extra vroegtijdige maatregelen, zo blijkt uit het jaarverslag van SecureFeed over 2015.
 • Aflatoxine B1 overheerst in vroegtijdige meldingen begin 2016

  6 juni 2016 | SecureFeed
  In het overzicht van vroegtijdige meldingen bij SecureFeed over de eerste vier maanden van 2016 overheerst Aflatoxine B1. De 76 waarnemingen van verhoogde waardes van deze mycotoxine maken ruim een derde uit van het totaal aantal van 211. Veel minder meldingen hebben betrekking op de mycotoxinen DON en ZEA. Daarnaast speelde begin dit jaar het incident met pesticiden in citruspulp.
 • SecureFeed geeft vervolg aan overleg over residunormen voedermiddelen

  1 april 2016 | SecureFeed
  SecureFeed gaat de komende periode verder in overleg met ketenpartners en externe partijen als de NVWA over de toepassing van normen voor residuen van pesticiden in voedermiddelen. Dit overleg kwam in een stroomversnelling door hoge residuwaardes in partijen citruspulppellets. Deelnemers van SecureFeed blokkeerden die pellets de afgelopen 14 dagen uit voorzorg. Vandaag maakte de NVWA bekend dat de betreffende citruspulp geschikt is als enkelvoudig voedermiddel als aanvulling op ruwvoer en voor verwerking in mengvoeders.
 • Europese Commissie en NVWA herzien standpunt: normen nitriet niet van toepassing op maïsdistillers

  29 maart 2016 | SecureFeed
  SecureFeed informeerde u 17 maart jl. over een verhoogd gehalte nitriet in maïs distillers (DDGS). Als gevolg daarvan zou de betrokken partij niet geschikt zijn voor gebruik als diervoeder. Inmiddels informeerde de NVWA SecureFeed over nieuwe inzichten van de Europese Commissie. Daardoor is de aangegeven norm van 15 mg/kg voor voedermiddelen niet van toepassing voor distillers uit bio-ethanolproductie.
 • Partij maïsdistillers geblokkeerd en vergist vanwege nitrietverontreiniging

  17 maart 2016 | SecureFeed
  In een partij maïsdistillers (DDGS) is een te hoog gehalte nitriet aangetroffen. De betreffende maïs is niet geschikt voor gebruik in diervoeders. Het gaat om een partij waarvan 400 ton in Nederland is geleverd bij twee deelnemers van SecureFeed. De leverancier van de maïsdistillers meldde de te hoge waardes zelf bij de mengvoederbedrijven en verzocht de resterende partijen te blokkeren.
 • Belangstelling voor deelname aan SecureFeed blijft groot

  4 maart 2016 | SecureFeed
  De belangstelling voor deelname aan SecureFeed blijft groot. Deze week passeerde SecureFeed de grens van 300 deelnemers. Nog eens bijna 65 bedrijven zijn aspirant-deelnemer. Ook na de jaarwisseling blijven vooral fouragebedrijven zich aanmelden om via SecureFeed gezamenlijk invulling te geven aan de risicobeoordeling en monitoring van voedermiddelen en de leveranciers ervan.