Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Vacatures

Jaarverslag 2015

SecureFeed Jaarverslag 2015

 
 
 

Kantoor SecureFeed op 30 september gesloten

Op vrijdag 30 september 2016 is het kantoor van SecureFeed gesloten en is het secretariaat telefonisch niet bereikbaar. Voor meldingen betreffende acute risico's en calamiteiten kunt u terecht bij het Meldpunt. Wij nemen dan per omgaande contact met u op.


Nieuws overzicht

 • Sporen kiemremmer chloropropham in Engelse voertarwe

  26 juli 2016 | SecureFeed
  Een deelpartij Engelse voertarwe bevat mogelijk sporen chloroproham. De betrokken deelnemer van SecureFeed, die vanuit deze deelpartij heeft geleverd aan 18 pluimveehouders, heeft de voertarwe geblokkeerd en haalt deze uit voorzorg terug. Inmiddels zijn er monsters van de voertarwe ingezet om het daadwerkelijke contaminatieniveau vast te stellen.
 • Jaarverslag 2015: Risicoborging voeder- en voedselveiligheid goed op orde

  14 juli 2016 | SecureFeed
  De borging van risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid bij diervoeders was in 2015 goed op orde. Dat blijkt uit monitoringsresultaten van SecureFeed en haar deelnemers. Monitoring op ongewenste niveaus van contaminanten geldt als verificatie van de risicoborging. Op een totaal van bijna 150.000 analyseresultaten bleek bij 5 gevallen (0,004%) een voedermiddel niet geschikt voor gebruik als voedermiddel of voor een specifieke toepassing. Bij 0,22% gaf het analyseresultaat aanleiding voor extra vroegtijdige maatregelen, zo blijkt uit het jaarverslag van SecureFeed over 2015.
 • Aflatoxine B1 overheerst in vroegtijdige meldingen begin 2016

  6 juni 2016 | SecureFeed
  In het overzicht van vroegtijdige meldingen bij SecureFeed over de eerste vier maanden van 2016 overheerst Aflatoxine B1. De 76 waarnemingen van verhoogde waardes van deze mycotoxine maken ruim een derde uit van het totaal aantal van 211. Veel minder meldingen hebben betrekking op de mycotoxinen DON en ZEA. Daarnaast speelde begin dit jaar het incident met pesticiden in citruspulp.
 • SecureFeed geeft vervolg aan overleg over residunormen voedermiddelen

  1 april 2016 | SecureFeed
  SecureFeed gaat de komende periode verder in overleg met ketenpartners en externe partijen als de NVWA over de toepassing van normen voor residuen van pesticiden in voedermiddelen. Dit overleg kwam in een stroomversnelling door hoge residuwaardes in partijen citruspulppellets. Deelnemers van SecureFeed blokkeerden die pellets de afgelopen 14 dagen uit voorzorg. Vandaag maakte de NVWA bekend dat de betreffende citruspulp geschikt is als enkelvoudig voedermiddel als aanvulling op ruwvoer en voor verwerking in mengvoeders.