Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Vacatures

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

 • GMP+ International en SecureFeed gaan intensiever samenwerken

  10 oktober 2016 | SecureFeed
  GMP+ International en SecureFeed gaan intensiever samenwerken. Dat maken beide organisaties vandaag bekend bij hun aangesloten gecertificeerde bedrijven en deelnemers. De samenwerking, waarbij de eigen onafhankelijkheid en zelfstandigheid behouden blijven, richt zich vooral op uitwisseling van gegevens en informatie, voor zover de vertrouwelijkheid dit mogelijk maakt.
 • Natte periode Zuid-Amerika uit zich in meer meldingen mycotoxinen en pesticiden

  5 oktober 2016 | SecureFeed
  Natte teelt- en oogstomstandigheden in Zuid-Amerika in 2016 uitten zich de afgelopen maanden in veel meldingen over (mogelijke) problemen voor de voeder- en voedselveiligheid. Het ging daarbij vooral om meldingen over te hoge niveaus van mycotoxinen en residuen van pesticiden. Die combinatie stelt de diervoederketen voor ernstige problemen bij de inkoop en verwerking van grondstoffen voor diervoeders, stelt SecureFeed vast.
 • Sporen kiemremmer chloropropham in Engelse voertarwe

  26 juli 2016 | SecureFeed
  Een deelpartij Engelse voertarwe bevat mogelijk sporen chloroproham. De betrokken deelnemer van SecureFeed, die vanuit deze deelpartij heeft geleverd aan 18 pluimveehouders, heeft de voertarwe geblokkeerd en haalt deze uit voorzorg terug. Inmiddels zijn er monsters van de voertarwe ingezet om het daadwerkelijke contaminatieniveau vast te stellen.
 • Jaarverslag 2015: Risicoborging voeder- en voedselveiligheid goed op orde

  14 juli 2016 | SecureFeed
  De borging van risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid bij diervoeders was in 2015 goed op orde. Dat blijkt uit monitoringsresultaten van SecureFeed en haar deelnemers. Monitoring op ongewenste niveaus van contaminanten geldt als verificatie van de risicoborging. Op een totaal van bijna 150.000 analyseresultaten bleek bij 5 gevallen (0,004%) een voedermiddel niet geschikt voor gebruik als voedermiddel of voor een specifieke toepassing. Bij 0,22% gaf het analyseresultaat aanleiding voor extra vroegtijdige maatregelen, zo blijkt uit het jaarverslag van SecureFeed over 2015.
 • Aflatoxine B1 overheerst in vroegtijdige meldingen begin 2016

  6 juni 2016 | SecureFeed
  In het overzicht van vroegtijdige meldingen bij SecureFeed over de eerste vier maanden van 2016 overheerst Aflatoxine B1. De 76 waarnemingen van verhoogde waardes van deze mycotoxine maken ruim een derde uit van het totaal aantal van 211. Veel minder meldingen hebben betrekking op de mycotoxinen DON en ZEA. Daarnaast speelde begin dit jaar het incident met pesticiden in citruspulp.