Nieuws

 • SecureFeed breidt risicoanalyse naar fipronil in diervoeder uit

  11 augustus 2017 | SecureFeed
  Volgens ons huidige beeld, vormt fipronil geen risico in diervoeders of grondstoffen daarvoor. Dat blijkt uit een inventarisatie van SecureFeed naar de insecticide, in samenwerking met haar deelnemers en hun leveranciers. Na berichtgeving in media vanochtend, breidt SecureFeed echter haar monitoringsplan naar deze insecticide verder uit.
 • SecureFeed nu ook in inkoopvoorwaarden IKB Ei

  11 juli 2017 | SecureFeed
  IKB Ei verlangt van leghennenhouders dat zij voortaan hun voer aankopen van diervoederleveranciers die deelnemen aan SecureFeed. Dit is één van de wijzigingen in de regeling die Ovoned bekend maakte. De maatregel gaat per 1 augustus 2017 in en kent een overgangsperiode van een jaar. Met de aanpassing strekt de ketenborging zich nu ook uit over de eiproductie.
 • SecureFeed in 2016: Extra actie op mycotoxinen en residu pesticiden, verdere groei aantal deelnemers

  27 juni 2017 | SecureFeed
  Het jaar 2016 stond voor SecureFeed vooral in het teken van extra, vroegtijdige maatregelen bij verhoogde waarden van mycotoxinen en residu van pesticiden in voedermiddelen. Calamiteiten met de diervoeder- en voedselveiligheid bleven uit, net als in 2015. SecureFeed trof de maatregelen samen en in afstemming met haar deelnemers en hun leveranciers, zo meldt het jaarverslag van de stichting over 2016. In dat jaar groeide het aantal deelnemers fors door.
 • Maatregelen tegen aflatoxine in melkveevoeders op orde

  24 mei 2017 | SecureFeed
  De maatregelen die deelnemers van SecureFeed nemen om te voorkomen dat aflatoxine in melkveevoeders problemen veroorzaakt, zijn afdoende. Dat blijkt uit monitoringsresultaten die ze samen via SecureFeed uitvoeren en die gelden als verificatie van de risicobeheersing. Bij circa 3.600 monsters in de afgelopen vijf kwartalen werd bij 99% geen aflatoxine aangetroffen. In één geval bleek een overschrijding van de afkeurgrens (bovenwettelijk) van SecureFeed. De wettelijke norm werd niet één keer overschreden.
 • Salmonella prevalentie in mengvoeder aanhoudend laag

  9 mei 2017 | SecureFeed
  De bacterie Salmonella kwam in 2016 slechts sporadisch voor in mengvoeders. De aanhoudend lage prevalentie blijkt uit inventarisaties van SecureFeed naar analyseresultaten bij haar deelnemers. Op een totaal van meer dan 15.000 analyses werd in 2016 bij 15 monsters Salmonella aangetroffen (0,10%). De prevalentie was daarmee lager dan die in voorgaande jaren. In 2015 bedroeg dit percentage 0,18. In 2014 was het 0,17% en in 2013 0,35%.
 • SecureFeed volgt de herindeling van Russische maïs van GMP+

  24 april 2017 | SecureFeed
  Met ingang van vandaag geldt een nieuwe indeling van herkomstlanden voor het risico op Aflatoxine B1 in maïs. Deze indeling geldt voor zowel gangbare als biologische maïs en voor maïsbijproducten geproduceerd van deze mais. Bij de herindeling volgt SecureFeed de herindeling van schemabeheerder GMP+ International; Rusland gaat van HOOG naar MIDDEN.
 • SecureFeed versterkt met aanvullende voorwaarden de borging van producten met hoog risicoprofiel

  24 maart 2017 | SecureFeed
  SecureFeed legt door middel van Specifieke Productvoorwaarden extra eisen aan diervoeders met een hoog risicoprofiel verplicht op. Hiermee wordt de borging van de diervoeder- en voedselveiligheid bij gebruik van deze producten versterkt. Het betreft in totaal circa 30 producten. De eisen zijn bij het merendeel van betrokken deelnemers van SecureFeed en hun leveranciers al bekend.
 • Mycotoxinen bleven eind 2016 meldingen van deelnemers bij SecureFeed beheersen

  6 maart 2017 | SecureFeed
  In de laatste vier maanden van 2016 waren te hoge waardes van mycotoxinen de voornaamste reden voor meldingen door deelnemers bij SecureFeed van overschrijdingen van een actie- of afkeurgrens. Dit was in de maanden eraan voorafgaand ook al het geval. SecureFeed trof vooral voor maïs-(bij)producten uit Brazilië en Zuid-Oost Europa - wegens hoge niveaus van Aflatoxine B1 - een aanscherping van beheersmaatregelen, variërend van extra analyses tot ongeschikt verklaren voor gebruik in melkveevoeders.
 • Herfsttijloos aangetroffen in Duits hooi

  18 januari 2017 | SecureFeed
  Een deelnemer van SecureFeed heeft Herfsttijloos aangetroffen in een partij Duits hooi (regio Rijnland-Palts). Het betrof een partij hooi van ca. 14 ton die rechtstreeks van een akkerbouwer is betrokken. De deelnemer heeft het afnemende veehouderijbedrijf en de particuliere afnemers geïnformeerd. Tevens is het hooi waarin herfsttijloos is aangetroffen, teruggehaald om te worden vernietigd.
 • Uitvoering Monitoringsplan Diervoeders ondergebracht bij Eurofins

  22 december 2016 | SecureFeed
  SecureFeed brengt de collectieve uitvoering van het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD) onder bij Eurofins. Dit gebeurt in ieder geval tot en met het eerste kwartaal van 2017, ter vervanging van NofaLab. Vorige week schortte SecureFeed het insturen van monsters naar dit laboratorium in Schiedam op, naar aanleiding van berichtgeving over een NVWA-onderzoek in verband met mogelijke fraude.
 • Nieuwsbrief SecureFeed

  20 december 2016 | SecureFeed
  SecureFeed is bijna twee jaar operationeel met de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Dit doen we met ons gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en leveranciers ervan.
 • SecureFeed schort tot nader order analyses bij NofaLab op

  16 december 2016 | SecureFeed
  Op basis van berichtgeving over een NVWA-onderzoek in verband met mogelijke fraude, heeft SecureFeed besloten om tot nader order de analyses die worden uitgevoerd door NofaLab op te schorten. NofaLab is een van de laboratoria waar diervoeders van de deelnemers van Securefeed worden geanalyseerd. De NVWA heeft eerder deze week een inval gedaan bij Nofalab omdat er mogelijk sprake is van fraude.
 • GMP+ International en SecureFeed gaan intensiever samenwerken

  10 oktober 2016 | SecureFeed
  GMP+ International en SecureFeed gaan intensiever samenwerken. Dat maken beide organisaties vandaag bekend bij hun aangesloten gecertificeerde bedrijven en deelnemers. De samenwerking, waarbij de eigen onafhankelijkheid en zelfstandigheid behouden blijven, richt zich vooral op uitwisseling van gegevens en informatie, voor zover de vertrouwelijkheid dit mogelijk maakt.
 • Natte periode Zuid-Amerika uit zich in meer meldingen mycotoxinen en pesticiden

  5 oktober 2016 | SecureFeed
  Natte teelt- en oogstomstandigheden in Zuid-Amerika in 2016 uitten zich de afgelopen maanden in veel meldingen over (mogelijke) problemen voor de voeder- en voedselveiligheid. Het ging daarbij vooral om meldingen over te hoge niveaus van mycotoxinen en residuen van pesticiden. Die combinatie stelt de diervoederketen voor ernstige problemen bij de inkoop en verwerking van grondstoffen voor diervoeders, stelt SecureFeed vast.
 • Sporen kiemremmer chloropropham in Engelse voertarwe

  26 juli 2016 | SecureFeed
  Een deelpartij Engelse voertarwe bevat mogelijk sporen chloroproham. De betrokken deelnemer van SecureFeed, die vanuit deze deelpartij heeft geleverd aan 18 pluimveehouders, heeft de voertarwe geblokkeerd en haalt deze uit voorzorg terug. Inmiddels zijn er monsters van de voertarwe ingezet om het daadwerkelijke contaminatieniveau vast te stellen.
 • Jaarverslag 2015: Risicoborging voeder- en voedselveiligheid goed op orde

  14 juli 2016 | SecureFeed
  De borging van risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid bij diervoeders was in 2015 goed op orde. Dat blijkt uit monitoringsresultaten van SecureFeed en haar deelnemers. Monitoring op ongewenste niveaus van contaminanten geldt als verificatie van de risicoborging. Op een totaal van bijna 150.000 analyseresultaten bleek bij 5 gevallen (0,004%) een voedermiddel niet geschikt voor gebruik als voedermiddel of voor een specifieke toepassing. Bij 0,22% gaf het analyseresultaat aanleiding voor extra vroegtijdige maatregelen, zo blijkt uit het jaarverslag van SecureFeed over 2015.
 • Aflatoxine B1 overheerst in vroegtijdige meldingen begin 2016

  6 juni 2016 | SecureFeed
  In het overzicht van vroegtijdige meldingen bij SecureFeed over de eerste vier maanden van 2016 overheerst Aflatoxine B1. De 76 waarnemingen van verhoogde waardes van deze mycotoxine maken ruim een derde uit van het totaal aantal van 211. Veel minder meldingen hebben betrekking op de mycotoxinen DON en ZEA. Daarnaast speelde begin dit jaar het incident met pesticiden in citruspulp.
 • SecureFeed geeft vervolg aan overleg over residunormen voedermiddelen

  1 april 2016 | SecureFeed
  SecureFeed gaat de komende periode verder in overleg met ketenpartners en externe partijen als de NVWA over de toepassing van normen voor residuen van pesticiden in voedermiddelen. Dit overleg kwam in een stroomversnelling door hoge residuwaardes in partijen citruspulppellets. Deelnemers van SecureFeed blokkeerden die pellets de afgelopen 14 dagen uit voorzorg. Vandaag maakte de NVWA bekend dat de betreffende citruspulp geschikt is als enkelvoudig voedermiddel als aanvulling op ruwvoer en voor verwerking in mengvoeders.
 • Europese Commissie en NVWA herzien standpunt: normen nitriet niet van toepassing op maïsdistillers

  29 maart 2016 | SecureFeed
  SecureFeed informeerde u 17 maart jl. over een verhoogd gehalte nitriet in maïs distillers (DDGS). Als gevolg daarvan zou de betrokken partij niet geschikt zijn voor gebruik als diervoeder. Inmiddels informeerde de NVWA SecureFeed over nieuwe inzichten van de Europese Commissie. Daardoor is de aangegeven norm van 15 mg/kg voor voedermiddelen niet van toepassing voor distillers uit bio-ethanolproductie.
 • Partij maïsdistillers geblokkeerd en vergist vanwege nitrietverontreiniging

  17 maart 2016 | SecureFeed
  In een partij maïsdistillers (DDGS) is een te hoog gehalte nitriet aangetroffen. De betreffende maïs is niet geschikt voor gebruik in diervoeders. Het gaat om een partij waarvan 400 ton in Nederland is geleverd bij twee deelnemers van SecureFeed. De leverancier van de maïsdistillers meldde de te hoge waardes zelf bij de mengvoederbedrijven en verzocht de resterende partijen te blokkeren.