Vacature: lid Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) van SecureFeed is op zoek naar versterking!

 • Wegens vertrek van een van de leden is er een vacature voor de periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

 

De TC heeft een initiërende, coördinerende, adviserende en controlerende taak ten aanzien van de ontwikkeling, evaluatie en uitvoering van het borgingssysteem voor de diervoeder- en voedselveiligheid van SecureFeed. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de commissie.

De TC bestaat uit 8 personen, is divers samengesteld en vormt daarmee een goede afspiegeling van het deelnemersveld. De TC adviseert het bestuur en het secretariaat – gevraagd en ongevraagd – over kwesties die te maken hebben met de diervoeder- en voedselveiligheid.

Taken en verantwoordelijkheden

Een TC lid  is, als onderdeel van de Technische Commissie, verantwoordelijk voor advisering inzake:

 • De inhoud van de kwaliteitsstandaarden en bijgaande procedures;
 • De scope van SecureFeed;
 • Voorwaarden en invulling van de beoordeling van (nieuwe) deelnemers;
 • Voorwaarden en invulling van de productbeoordeling en het monitoringsplan;
 • Voorwaarden en invulling van de leveranciersbeoordeling;
 • Het schorsen en royeren van deelnemers (advies aan Raad van Toezicht);
 • Het voorstellen van beheersmaatregelen volgens het ‘Protocol Calamiteitenbeheersing SecureFeed’ en advies aan het Calamiteitenteam;
 • De informatievoorziening aan en communicatie met deelnemers;
 • De uitvoering van een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Technische Commissie.
 • Het geven van richting over de ontwikkeling van het kwaliteitsborgingssysteem van SecureFeed in het algemeen;
 • Is beschikbaar voor ca. 4 vergaderingen per jaar, exclusief tussentijdse afstemming, en heeft daarnaast tijd voor de benodigde voorbereiding en afhandeling van de genomen besluiten en actiepunten.

Competenties en ervaring

 • Heeft kennis van en affiniteit met het werkveld en organisatiestructuur van SecureFeed en de gangbare kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen in de diervoedersector;
 • Heeft voldoende actuele expertise over voorkomende contaminanten in en gangbare analysemethoden voor diervoeders;
 • Beschikt over een werk- en denkniveau van tenminste HBO (door opleiding en/of ervaring);
 • Beschikt  over ruime ervaring – bij voorkeur als eindverantwoordelijke - als senior QA-manager in de diervoedersector (of vergelijkbare sectoren);
 • Beschikt over een helicopterview en strategisch inzicht t.a.v. het bovengenoemde werkveld;
 • Herkent de grote lijnen, maar heeft ook oog voor de details;
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen en trends in de borging van de diervoeder- en voedselveiligheid en instaat deze te vertalen naar werkomgeving van SecureFeed;
 • Is objectief, analytisch en integer en hebben een constructieve, pragmatische en besluitvaardige werkhouding;
 • Handelt onafhankelijk en adviseert/ besluit zonder last of ruggenspraak;
 • Is werkzaam bij een deelnemer van SecureFeed.

Sollicitatie

U kunt solliciteren op deze functie door een motivatiebrief met CV te sturen naar gremmen@securefeed.eu. De sluitingstermijn voor deze vacature is 10 juli 2020.