Actueel <
18 juni 2019

Voor borging diervoeders vanuit SecureFeed 2018 stabiel jaar

Het jaar 2018 was in meerdere opzichten een stabiel jaar voor SecureFeed. Er was een lichte groei in het aantal deelnemers. Ze kochten bij iets meer leveranciers hun (grondstoffen voor) diervoeders in. Er waren geen calamiteiten en de monitoringsresultaten toonden aan dat de beheersing van risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid goed op orde was. Dit blijkt uit het jaarverslag 2018, dat SecureFeed vandaag publiceerde.

Monitoringsresultaten

In 2018 leverde de gezamenlijke monitoring van de deelnemers van SecureFeed bijna 160.000 analyseresultaten op. Bij bijna 96%, toonde de analyse aan dat verontreinigingen niet aanwezig waren of onder de detectielimiet zaten.

Aantal deelnemers en LPC’s

Het aantal deelnemers van SecureFeed steeg in 2018 licht, naar 389. Deze bedrijven kochten samen ruim 22 miljoen ton aan (grondstoffen voor) diervoeders in. Dat gebeurde bij 1.309 leveranciers, bijna 50 meer dan in 2017, die met elkaar 7.045 leverancier-product-combinaties (LPC’s) vormden. De groei van het aantal leveranciers vindt voornamelijk plaats in Europese landen, met name in Nederland en Frankrijk. Circa 40% van de leveranciers komt uit Nederland, bijna 25% uit Duitsland en bijna 20% komt uit België.

SecureFeed

Per 1 juni 2018 startte Rien Huige als nieuwe directeur bij SecureFeed, dat het kennisplatform en onafhankelijk borgingssysteem is, waarin risicobewuste bedrijven die diervoeders leveren samenwerken, afspraken maken en kennis delen om zo voer voor veilig voedsel aan veehouders te leveren. Bundeling en uitwisseling van kennis en expertise onderling en met ketenpartners en externe partijen versterkt de beheersing van risico’s. Dit draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid en aan herstel van vertrouwen in voedsel van dierlijke oorsprong. Sinds 1 augustus 2018 verlangt IKB Ei van leghennenhouders dat zij hun voer aankopen van diervoederleveranciers die deelnemen aan SecureFeed. De zuivelindustrie stelde al langer deze eis. In 2019 vervolgt SecureFeed haar gesprekken met nog niet aangesloten sectoren voor vergelijkbare ketenafspraken.

Meer actueel

SecureFeed jaarverslag 2019

+
20 juli 2020

Vacature Programmamedewerker bij SecureFeed

SecureFeed is op zoek naar een gestructureerd werkende Programmamedewerker die zowel goed zelfstandig kan werken alsook in teamverband. De baan sam...

+
15 juni 2020