Actueel <
19 maart 2018

Themabijeenkomst Pesticiden en MRL’s goed bezocht

Het is vaak erg lastig om te achterhalen of gevonden hoge residuniveaus van pesticiden voldoen aan de normen. Talrijke praktijkvoorbeelden leren hoe complex de materie is. De Pesticidewijzer is dan ook erg welkom, bleek bij de themabijeenkomst voor deelnemers van SecureFeed op 15 maart te Renkum.

Circa 40 deelnemers lieten zich wegwijs maken in de wet- en regelgeving. Ze leerden de lessen van de groenten- en fruitsector en kregen een introductie op de achtergronden en het gebruik van de nieuwe Pesticidewijzer. SecureFeed ontwikkelde deze samen met organisaties uit de diervoederketen. Aanleiding vormden ervaringen met hoge niveaus van paraquat in soja, in 2015. De Pesticidewijzer zorgt ervoor dat betrokken leveranciers en afnemers tot eenzelfde oordeel komen of (grondstoffen voor) diervoeders met hoge residuniveaus geschikt zijn voor gebruik als diervoeder. Die beoordeling is nu eenvoudiger dankzij een processchema in combinatie met informatie over wet- en regelgeving.

Scala aan diervoedermiddelen

In 2015 waren hoge residuniveaus 53 keer reden voor een deelnemer van SecureFeed om een melding te doen. In 2016 steeg dit aantal naar 70 om het afgelopen jaar weer te dalen naar 50. Er was een scala aan diervoedermiddelen bij betrokken, met zeer uiteenlopende herkomst. Frank Gort, Programmamanager Product SecureFeed, toonde het analyseresultaat van stropellets, met daarin residu van 9 pesticiden. “Het raakt dus alle producten. En voor de graankorrel en -kiem gelden andere normen dan voor het stro.”

Wirwar van normen

Eind 2017 liet Aldi-Sud weten eisen te gaan stellen aan het gebruik van glyfosaat bij diervoeders. Nicolette Quaedvlieg, verantwoordelijk voor voedselveiligheid en Kwaliteit bij het GroentenFruit Huis zette uiteen welke gevolgen het kan hebben als grootwinkelbedrijven onder druk van maatschappelijke organisaties eigen bovenwettelijke eisen gaan stellen. Het leidt tot een wirwar aan normen; niet alleen van residuniveaus, maar ook van het maximaal aan te treffen verschillende residuen of ook ‘zwarte lijsten’ van geheel verboden stoffen. “Je hebt er als producent aan te voldoen, wil je blijven leveren aan die keten. En besef, het is als ‘Rupsje-nooit-genoeg’, de eisen gaan steeds verder”, aldus Quaedvlieg, die de diervoedersector nog aandachtspunten meegaf voor ontwikkelingen in de Europese en nationale wet- en regelgeving.

Advies aanvragen

Is sprake van een uitgangsproduct? Of geldt de norm voor een afgeleid product? Moet de gevonden waarde worden omgerekend naar 88% droge stof? Geldt voor het specifieke product als diervoeder misschien in het geheel geen norm? En wat dan? Altijd geldt dat het residuniveau zo laag mogelijk moet zijn, naar goede landbouw praktijk bij de toepassing in het gewas en voor de veiligheid van de consument en de dieren, vertelde Henk van der Schee van Afdeling Regie en Expertise van de NVWA. En kom je er niet uit, of is het nodig om een nadere analyse van de impact van hoge residuniveaus te maken? Vraag dan advies bij SecureFeed en/of de NVWA, was de boodschap aan de deelnemers.

Ketenrisico-analyse

In België en Duitsland (per deelstaat!) gelden andere MRL-regels dan in ons land. De Pesticidewijzer geldt dan ook alleen voor Nederland. Nu de wijzer vrijwel gereed is voor gebruik, is een vervolgstap nodig: de uitwerking van een format voor de risicobeoordeling op de gezondheid van mens en dier van situaties met hoge residuniveaus in voedermiddelen. Bij meer beoordelingen zijn deze op te slaan in een gezamenlijke databank van de ketenpartners. Vergelijkbare situaties hoeven dan niet steeds opnieuw zo’n complexe beoordeling te doorlopen. Voordat het diervoeder in zo’n situatie is te gebruiken, moet de NVWA de risicoanalyse goedkeuren, gaf Van der Schee te kennen.

Pesticidewijzer binnenkort beschikbaar

De Pesticidewijzer komt binnenkort beschikbaar op de website van SecureFeed. De Pesticidewijzer wordt ondergebracht in de nieuwe versie van het document I-11-02 ‘Beoordeling pesticidegehalten in voedermiddelen’ en wordt per 1 april gepubliceerd.

Zowel bij de workshop als bij de thematische verdieping bleek het niet eenvoudig voor de experts om direct een eenduidig antwoord te geven op alle vragen uit de praktijk. Goed dat deze bijeenkomst was georganiseerd en blijf volop aandacht geven aan deze complexe materie, luidde de conclusie van deelnemers na afloop.

Meer actueel

SecureFeed monitort risico’s uit Risicobeeld NVWA diervoeders

Het SecureFeed borgingssysteem is een systeem voor collectieve monitoring en risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan en ...

+
14 maart 2019

SecureFeed handhaaft landenindeling MIDDEN voor Roemenië

SecureFeed handhaaft landenindeling Roemenië MIDDEN in tegenstelling tot GMP+. Reden hiervoor is dat SecureFeed over onvoldoende informatie beschikt o...

+
11 maart 2019