Actueel <
08 juli 2022

Statement inzake berichtgeving microplastics

SecureFeed nam kennis van berichtgeving over microplastics in diervoeders, vlees en melk. We bestuderen het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het bericht dat de Plastic Soup Foundation daarover uitbracht. De onderzoekers geven aan dat nader onderzoek nodig is om de herkomst van microplastics in vlees en melk te achterhalen. Hoewel microplastics breed in het milieu voorkomen, nemen we het onderzoek serieus. In ons kwaliteitssysteem met risicobeoordeling en -beheersing is aanwezigheid van verpakkingsmateriaal één van de aandachtsgebieden  (zie https://securefeed.eu/nl/borgingssysteem/risicoclassificatie-diervoeders).

Meer actueel

Producten Berg + Schmidt Polen niet afgenomen door SecureFeed deelnemers

Eerder berichtte SecureFeed over fraudeverdenking bij van Berg + Schmidt Polen. Zoals aangegeven zijn er geen deelnemers die rechtstreeks hebben ...

+
14 oktober 2022

Statement inzake berichtgeving microplastics II

Statement SecureFeed over suggestie Plastic Soup Foundation De suggestie van de Plastic Soup Foundation dat verpakkingsmateriaal wordt verwerkt in ...

+
13 juli 2022