Actueel <
02 april 2019

SecureFeed bestudeert eindrapport Buys Agroservices en WECF Nederland waarin relaties worden gelegd in de afname weidevogels en bestrijdingsmiddelen

SecureFeed heeft met belangstelling kennis genomen van de aandacht voor het binnenkort te verschijnen eindrapport van het in opdracht van de Provincie Gelderland door Buijs Agroservices en WECF Nederland uitgevoerde onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven in Gelderland.

SecureFeed is aanspreekpunt voor de voedsel- en diervoederveiligheid van voedermiddelen die Nederlandse veehouders aankopen.  SecureFeed informeert haar deelnemers, ketenpartners en autoriteiten over trends en ontwikkelingen en in geval van bijzonderheden over wat er speelt en hoe SecureFeed en haar deelnemers daarop handelen.

SecureFeed monitort met haar deelnemers de gehalten aan ongewenste stoffen in diervoeder, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, in een collectief bemonsteringsprogramma. Daarnaast zijn deelnemers verplicht signalen van mogelijke bedreigingen van de voeder- of voedselveiligheid te melden bij SecureFeed.

Uit het bemonsteringsprogramma en het systeem van meldingen blijkt dat slechts zeer sporadisch een overschrijding van wettelijke normen van contaminanten in diervoeders of grondstoffen voorkomt. Dit wordt onderschreven in het recente advies van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) “Advies over de risico's van de keten 'voedergewassen en plantaardig diervoeder'. De productiefase tot aan de verstrekking aan landbouwhuisdieren”  van de NVWA. Het BuRO concludeert daarin “De risico's van zware metalen, diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen die in diervoeder terecht kunnen komen, worden adequaat beheerst door het Nederlandse stelsel van regelgeving, private kwaliteitsborging en officiële controles van partijen diervoeder”. In voorkomende gevallen, worden betrokken diervoeders uit de keten genomen en krijgen deze een bestemming buiten de voedselketen.

De gehalten van gewasbeschermingsmiddelen en hun omzettingsproducten in mest, vallen buiten het werkveld van SecureFeed. Vanwege het verband dat wordt gelegd tussen contaminanten in diervoeder, bodemleven en de weidevogelstand, kijkt SecureFeed niettemin met veel belangstelling uit naar het rapport. SecureFeed zal het rapport nauwkeurig bestuderen en  bepalen of uitbreiding en of aanpassing van haar borgingssysteem wenselijk is.

Meer actueel

Vacature Programmamedewerker bij SecureFeed

SecureFeed is op zoek naar een gestructureerd werkende Programmamedewerker die zowel goed zelfstandig kan werken alsook in teamverband. De baan sam...

+
15 juni 2020

Nieuwsbrief SecureFeed februari 2020

Er is weer een nieuwe editie van de SecureFeed nieuwsbrief! Ook nieuwsgierig? Lees de nieuwsbrief HIER.

+
10 februari 2020