Actueel <
14 oktober 2022

Producten Berg + Schmidt Polen niet afgenomen door SecureFeed deelnemers

Eerder berichtte SecureFeed over fraudeverdenking bij van Berg + Schmidt Polen. Zoals aangegeven zijn er geen deelnemers die rechtstreeks hebben afgenomen van deze leverancier. Het bedrijf is geblokkeerd voor verdere leveringen. Daarnaast hebben wij deelnemers verzocht na te gaan of zij mogelijk via een tussenschakel (indirect) afnemen van dit bedrijf. Na het bekend worden van de betrokken producten, heeft SecureFeed de afnemers van deze producten specifiek benaderd om uitsluitsel te geven over de voorschakels van hun LPC’s. Uit de reacties van de deelnemers komt naar voren dat er vooralsnog ook indirect geen producten zijn afgenomen van Berg + Schmidt Polen.

Meer actueel

SecureFeed gaat verhuizen

Per 1 maart a.s. verhuizen wij van het Agro Business Park te Wageningen naar het Plus Ultra II gebouw op Wageningen Campus. Ons nieuwe adres w...

+
27 februari 2023

Overschrijding gehalte Aflatoxine in maïs en melkveevoeders

De kwestie met te hoge waardes Aflatoxine in Roemeense maïs en daaruit geproduceerde melkveevoeders is onder controle. Aard en omvang van de productst...

+
20 februari 2023