Actueel <
14 oktober 2022

Producten Berg + Schmidt Polen niet afgenomen door SecureFeed deelnemers

Eerder berichtte SecureFeed over fraudeverdenking bij van Berg + Schmidt Polen. Zoals aangegeven zijn er geen deelnemers die rechtstreeks hebben afgenomen van deze leverancier. Het bedrijf is geblokkeerd voor verdere leveringen. Daarnaast hebben wij deelnemers verzocht na te gaan of zij mogelijk via een tussenschakel (indirect) afnemen van dit bedrijf. Na het bekend worden van de betrokken producten, heeft SecureFeed de afnemers van deze producten specifiek benaderd om uitsluitsel te geven over de voorschakels van hun LPC’s. Uit de reacties van de deelnemers komt naar voren dat er vooralsnog ook indirect geen producten zijn afgenomen van Berg + Schmidt Polen.

Meer actueel

Statement inzake berichtgeving microplastics II

Statement SecureFeed over suggestie Plastic Soup Foundation De suggestie van de Plastic Soup Foundation dat verpakkingsmateriaal wordt verwerkt in ...

+
13 juli 2022

Statement inzake berichtgeving microplastics

SecureFeed nam kennis van berichtgeving over microplastics in diervoeders, vlees en melk. We bestuderen het onderzoek van de Vrije Universiteit Amster...

+
08 juli 2022