Actueel <
27 maart 2018

ISO 9001:2015 certificaat toegekend aan SecureFeed

Op 5 maart is het officieel het ISO 9001:2015 certificaat toegekend aan SecureFeed voor de scope “Ontwikkeling en beheer van een kwaliteitsborgingssysteem voor de voeder- en voedselveiligheid van diervoeders”

Met de toekenning van het certificaat is een einde gekomen aan de eerste fase van de kwaliteitsborging van de SecureFeed kantoororganisatie. De ISO-certificering van SecureFeed draagt bij aan het borgen van de gewenste kwaliteit van werkzaamheden van het secretariaat. En het is een onafhankelijke toets van die kwaliteit.

Bovenwettelijke voorschriften

Binnen het SecureFeed Borgingssysteem Diervoeders voor de borging van de voeder- en voedselveiligheid van diervoeders, leggen deelnemers zichzelf strikte bovenwettelijke voorschriften op. Door deze op te volgen, zorgen zij voor een hoog borgingsniveau van de veiligheid van de diervoeders. De kantoororganisatie van SecureFeed (het secretariaat) onderhoudt en verbetert, samen met vertegenwoordigers van deelnemers, voortdurend het borgingssysteem. Het secretariaat beheert ook de databank. Daarbij is afstemming met stakeholders in de dierlijke productieketen van groot belang. Dit alles vraagt ook een hoge en constante kwaliteit van de werkzaamheden van het secretariaat. Het ISO-certificaat toont aan dat het secretariaat deze werkzaamheden op een hoog niveau uitvoert en beheerst. Het is de eerste stap in een voortdurend streven naar het verbeteren van de kwaliteit van het SecureFeed Borgingssysteem en de kwaliteit van de dienstverlening van het secretariaat.

Meer actueel

SecureFeed monitort risico’s uit Risicobeeld NVWA diervoeders

Het SecureFeed borgingssysteem is een systeem voor collectieve monitoring en risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan en ...

+
14 maart 2019

SecureFeed handhaaft landenindeling MIDDEN voor Roemenië

SecureFeed handhaaft landenindeling Roemenië MIDDEN in tegenstelling tot GMP+. Reden hiervoor is dat SecureFeed over onvoldoende informatie beschikt o...

+
11 maart 2019