Actueel <
27 maart 2018

ISO 9001:2015 certificaat toegekend aan SecureFeed

Op 5 maart is het officieel het ISO 9001:2015 certificaat toegekend aan SecureFeed voor de scope “Ontwikkeling en beheer van een kwaliteitsborgingssysteem voor de voeder- en voedselveiligheid van diervoeders”

Met de toekenning van het certificaat is een einde gekomen aan de eerste fase van de kwaliteitsborging van de SecureFeed kantoororganisatie. De ISO-certificering van SecureFeed draagt bij aan het borgen van de gewenste kwaliteit van werkzaamheden van het secretariaat. En het is een onafhankelijke toets van die kwaliteit.

Bovenwettelijke voorschriften

Binnen het SecureFeed Borgingssysteem Diervoeders voor de borging van de voeder- en voedselveiligheid van diervoeders, leggen deelnemers zichzelf strikte bovenwettelijke voorschriften op. Door deze op te volgen, zorgen zij voor een hoog borgingsniveau van de veiligheid van de diervoeders. De kantoororganisatie van SecureFeed (het secretariaat) onderhoudt en verbetert, samen met vertegenwoordigers van deelnemers, voortdurend het borgingssysteem. Het secretariaat beheert ook de databank. Daarbij is afstemming met stakeholders in de dierlijke productieketen van groot belang. Dit alles vraagt ook een hoge en constante kwaliteit van de werkzaamheden van het secretariaat. Het ISO-certificaat toont aan dat het secretariaat deze werkzaamheden op een hoog niveau uitvoert en beheerst. Het is de eerste stap in een voortdurend streven naar het verbeteren van de kwaliteit van het SecureFeed Borgingssysteem en de kwaliteit van de dienstverlening van het secretariaat.

Meer actueel

Marieke Ten Kate tijdelijk Programma Manager Product

Per 1 december heeft Marieke ten Kate tijdelijk de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de functie Programma Manager Product binnen de SecureFee...

+
07 december 2018

Valse e-mails in omloop

Van een aantal deelnemers vernamen wij de ontvangst van een ongebruikelijke e-mail die van SecureFeed afkomstig lijkt te zijn. De e-mails hebben diver...

+
20 november 2018