Tarieven

Deelnemers van SecureFeed investeren samen in de borging van veiligheid van alle voeders en grondstoffen die veehouders aankopen. Aan deelname zijn kosten verbonden. Deelnemers zijn in het jaar van aanmelding de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. De opbouw van de kosten, de wijze van berekening en facturatie van de deelnemersbijdrage, staan weergegeven in het Deelnemersreglement en Handboekdocument D-21 van SecureFeed.
Onderstaand zijn de hoofdpunten opgesomd.

 

Deelnemersbijdrage 2020

De algemene deelnemersbijdrage blijft in 2020 ongewijzigd ten opzichte van de tarieven over 2018 en 2019. Uitzonderingen hierop zijn de vaste bijdrage per deelnemer en de bijdrage per LPC. De vaste bijdrage per deelnemer is vastgesteld op € 400,-. De bijdrage per LPC is als volgt vastgesteld:

 • LPC met risicoprofiel LAAG: € 35,-
 • LPC met risicoprofiel MIDDEN: € 75,- + 0,35 auditpunt
 • LPC met risicoprofiel HOOG: € 300,- + 0,85 auditpunt

Dat leidt tot de volgende deelnemersbijdrage over 2020:

 1. De vaste bijdrage per deelnemer bedraagt € 400,-;
 2. De bijdrage per ton wordt initieel vastgesteld op € 0,040 (exclusief de bijdrage voor participatie in de collectieve uitvoering van het monitoringsplan). De afdracht per ton wordt definitief vastgesteld bij de eindafrekening van 2020;
 3. De kosten voor participatie in de collectieve uitvoering van het SecureFeed Monitoringsplan (indicatief: € 0,023/ton) worden doorbelast aan de deelnemers via een bijdrage per ton diervoeder (o.b.v. 88%DS).
 4. De bijdrage per LPC is gedifferentieerd naar het risicoprofiel van de door de deelnemer afgenomen producten. De bijdrage per LPC is als volgt vastgesteld:
  • LPC met risicoprofiel LAAG: € 35,-
  • LPC met risicoprofiel MIDDEN: € 75,- + 0,35 auditpunt
  • LPC met risicoprofiel HOOG: € 300,- + 0,85 auditpunt
  • Auditpunten kunnen worden ‘terugverdiend’ met het uitvoeren van leveranciersaudits. Na afloop van het kalenderjaar wordt het saldo aan auditpunten per deelnemer verdisconteerd in de definitieve deelnemersbijdrage. Eén auditpunt is gelijk aan € 100,-.
  • De bijdrage per LPC wordt vastgesteld op € 10,- wanneer de leverancier tevens deelnemer is van SecureFeed en het betreffende product ook door de leverancier-deelnemer als LPC is aangemeld (dit betreft de zgn. onderlinge LPC's).
  • Voor strooiselstro worden geen kosten in rekening gebracht voor LPC's en tonnages. 

 

Deelnemersbijdrage 2019

De deelnemersbijdrage blijft in 2019 ongewijzigd ten opzichte van de tarieven over 2018. Uitzondering hierop zijn de onder sub. 3 vermelde kosten voor participatie in de collectieve uitvoering van het SecureFeed Monitoringsplan: deze zijn voor 2019 bepaald op € 0,023/ton.

 

Aanvullende bijdragen nieuwe deelnemers

Aan diervoederleveranciers die zich aanmelden voor deelname aan SecureFeed, worden éénmalig de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Bij aanmelding wordt aan de aspirant-deelnemer de toetredingsbijdrage van € 1.000,- in rekening gebracht;
 • De kosten voor de toetredingsaudit worden doorbelast aan de aspirant-deelnemer. Voor de documentenbeoordeling is het tarief vastgesteld op € 250,- en de kosten voor de beoordeling op locatie bedragen € 500,-.