Werkgroep Producten

Voorzitter Hans Verheul  
Vice-voorzitter Derk van Manen  
Programma-manager Frank Gort  
Programma-medewerker Judith Straver  
     
Expertise Lid Plv. lid
Fourage Martin Hoogenboom vacature
Fourage Erik Alders Jeanette Speksnijder 
Mengvoeders & voedermiddelen Pieter Kling Nicolette v.d. Brand 
Mengvoeders & voedermiddelen Jelle van Bruggen Jan Hovius
Mengvoeders & voedermiddelen René de Looff vacature 
Mengvoeders & voedermiddelen Arjan Wegereef Astrid den Hartog
Mineralenvoeders & additieven Jan Speerstra vacature 
Vochtrijke diervoeders Arianne Schoofs Judith Hoes 
Laboratoria & analysemethoden  Kees van Putten