Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SecureFeed bestaat uit de volgende personen: 

  • mr. R. van Eck
    voorzitter

  • A.C.M. Loos
  • drs. ir. C. Roordink 
  • mw. B. van de Eerden
  • dhr. D.J. Van 't Riet