Landenindeling Aflatoxineprotocol SecureFeed

Inleiding aflatoxine protocol
Het is bekend dat maïs een voedermiddel is dat zeer gevoelig is voor contaminatie met aflatoxine. Vooral maïs uit warmere
klimaatzones (Zuidoost-Europa, Brazilië) waar de schimmels voorkomen die aflatoxine produceren, is gevoelig voor contaminatie.
Een groot probleem is dat contaminaties met aflatoxine niet gelijkmatig zijn verdeeld over een partij maïs. Daarnaast zijn de weersomstandigheden tijdens de groei- en oogstperiode in de landen van herkomst van grote invloed op het wel of niet optreden van aflatoxine-contaminaties. Hierdoor verschilt het besmettingsniveau in een land of regio van herkomst van jaar tot jaar.

Risicogroepen SecureFeed
Maïs en maïs(bij-)producten worden naar herkomst ingedeeld in drie risicogroepen. Deze indeling is van toepassing op maïs geteeld in het betreffende land. Bij maïs(bij-)producten gaat het om het land waar de maïs, waaruit het maïs(bij-)product werd geproduceerd, werd geteeld. Dit land van teelt is het herkomstland.

1) Laag Risico herkomstlanden: Voor maïs en maïs(bij-)producten uit deze landen gelden geen aanvullende voorwaarden.
2) Hoog Risico herkomstlanden: Het is niet toegestaan om maïs of maïs(bij-)producten uit deze landen toe te passen in melkveevoeding, tenzij het aflatoxine B1 gehalten in  de ruimanalyse én de 4 analyses van de lichter/duwbak/binnenvaartschip/trein/opslag, allemaal < 0,001 mg/kg zijn .
3) Midden Risico herkomstlanden: Alle overige landen.

In het document D-25 “Risico-indeling landen Aflatoxine B1 in maïs en maïs(bij)producten” zijn de actuele risico-indeling voor maïs en maïs(bij-)producten van de verschillende landen weergegeven voor het lopende oogstjaar en voorafgaande oogstjaren.

Bemonstering en analyse binnen het aflatoxineprotocol van SecureFeed
GMP als basis
Het aflatoxine protocol is van toepassing op maïs als op maïs(bij-)producten, droog en vochtrijk, zowel biologisch als conventioneel en vormen een aanvulling op GMP+ FSA protocol BA4, par 2.4. “Protocol Monitoring Aflatoxine B1 voor maïs oogst 2015 en 2016“, BA10, appendix 5 “Poortwachtersprotocol voor de aankoop van granen, zaden en peulvruchten”. Genoemde GMP+ FSA voorschriften zijn de basis en dienen te allen tijde nageleefd te worden.

Aanvullende eisen SecureFeed
Voor wat betreft de bemonstering en analyse van maïs en maïs(bij-)producten uit risicolanden ‘Hoog’ en ‘Midden’ blijft SecureFeed vasthouden aan de ‘oude’ voorschriften uit GMP+ FSA BA4, ongeacht het oogstjaar van de maïs. Dit betekent concreet voor:
- Analyse op de partijen die uit zeeboten worden overgeslagen in lichters/coasters;
- Analyse op de partijen uit zeeboten die in opslag gaan: max. 2000 ton per partij;
De overgeslagen partijen dienen (denkbeeldig) in vier gelijke delen te worden verdeeld. Ieder deel dient afzonderlijk te worden geanalyseerd op aflatoxine B1. De resultaten van deze afzonderlijke analyses worden verzonden naar de afnemer.
De SecureFeed deelnemer dient vóór ontvangst van een partij, te beschikken over de resultaten van deze afzonderlijke analyses (ruim/lichter/duwbak/binnenvaartschip/trein/opslag).

Heeft u nog vragen of suggesties over het SecureFeed aflatoxineprotocol in maïs, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van Programma Producten (ma, wo, do, vr; 085-7731945 of monitoring@securefeed.eu)