Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

SecureFeed actualiseert Risicoclassificatie Diervoeders

9 januari 2018 | SecureFeed
SecureFeed heeft haar Risicoclassificatie Diervoeders (RC) geactualiseerd en gepubliceerd. Er zijn bijna 600 diervoeders beoordeeld en geaccepteerd voor deelnemers van SecureFeed. Voor het overgrote deel ervan bleef de risicoklasse ongewijzigd. De RC is een van de pijlers van het SecureFeed Borgingssysteem. Het vormt de basis voor het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD) en het is van grote invloed op de beoordeling van leveranciers.
De afgelopen maanden beoordeelden de werkgroepen, de Technische Commissie en het secretariaat van SecureFeed alle relevante, beschikbare informatie over de risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid van diervoeder(grondstoffen). Dit betreft onder meer analyse-uitslagen uit het SMD, meldingen van met name deelnemers en leveranciers, ervaringen en resultaten van audits, gepubliceerde rapporten, etc.. Het resultaat van die risicoanalyse leidt tot de RC 2018, waarin diervoeders zijn ingedeeld naar LAAG, MIDDEN of HOOG risicoprofiel voor de diervoeder- en voedselveiligheid. 

Wijzigingen
SecureFeed beoordeelde 597 diervoeders. Deelnemers gebruiken deze (als grondstof) en/of leveren ze aan veehouders.. Producten die niet op de lijst staan, mogen niet worden gebruikt. Voor 551 diervoeders bleef de risicoklasse gelijk. Scores voor individuele contaminanten kunnen wel gewijzigd zijn, maar deze hadden dan geen invloed op de uiteindelijke risicoklasse van het product.

SecureFeed voegde twee nieuwe producten toe: Vetmengsel (HOOG)(SPV) en Vetmengsel (LAAG).

Bij negen producten verlaagde SecureFeed de risicoklasse. Voor Varkensvet en Pluimveevet ging de risicoklasse van HOOG naar MIDDEN. Voor deze twee producten vervallen ook de Specifieke Productvoorwaarden. Voor zeven andere diervoeders is de risicoklasse verlaagd van MIDDEN naar LAAG.

In 35 gevallen verhoogde SecureFeed de risicoklasse:
• Van LAAG naar MIDDEN : 17 diervoeders
• Van LAAG naar HOOG:       4 diervoeders
• Van MIDDEN naar HOOG: 14 diervoeders

Hier vindt u een overzicht van alle wijzigingen.

Gevolgen actualisatie risicoclassificatie
De RC 2018 heeft directe invloed op het SMD 2018. Dit SMD, dat SecureFeed op korte termijn verspreidt onder de deelnemers, is gebaseerd op de gescoorde contaminanten voor de diverse producten. Wijzingen in de RC hebben dus een direct gevolg op de te bemonsteren producten (welke en hoe vaak) en de te onderzoeken contaminanten. Een geactualiseerde risicoclassificatie draagt bij aan een passend SMD. En dat draagt weer bij aan een adequate borging van de voeder- en voedselveiligheid.

De wijziging van de risicoklasse van een product, heeft via de LeverancierProductCombinatie (LPC) ook gevolgen voor de risicoklasse van de betrokken leverancier. Dit heeft weer consequenties voor de beoordeling van LPC’s en leveranciers.

Er zijn producten die als gevolg van de nieuwe risicoclassificatie niet meer of juist wel te maken hebben met specifieke productvoorwaarden (SPV’s).  Deelnemers die deze producten afnemen, moeten hun leveranciers informeren over de gewijzigde verplichtingen.

Voor producten waarvan de risicoklasse naar HOOG is gegaan en waarvoor SecureFeed geen SPV’s kent, geldt dat deelnemers hun leveranciers moeten informeren over de verplichting om voorschakels bekend te maken bij SecureFeed. Voorschakels zijn de (initiële) producent en/of de leverancier(s) van het bedrijf dat diervoederproducten levert aan SecureFeed-deelnemers. SecureFeed zal leveranciers die dit betreft en deelnemers die de betrokken producten afnemen aanvullend informeren. 

RC 2018 openbaar
De RC 2018 is te vinden op de SecureFeed website, onder het menu ’Borgingssysteem’. Het document is openbaar en is door iedereen te gebruiken en verspreiden. SecureFeed hecht grote waarde aan transparantie en het delen van kennis en dat gebeurt met het beschikbaar stellen van de kennis die in de RC 2018 is gebundeld.

Vragen?
Voor vragen over de RC 2018, kunt u contact opnemen met SecureFeed (monitoring@securefeed.eu of tel. 085 7731945).