Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

SecureFeed past Aflatoxine B1 protocol aan op versterkte borging in maïsketen

19 september 2017 | SecureFeed
Vanaf 14 september is een vernieuwde versie van het Aflatoxine B1 protocol van SecureFeed van kracht. De afgelopen jaren is de ketenborging van het risico op contaminatie met Aflatoxine B1 van maïs en maïs(bij)producten aangescherpt. Deze borging is nu dusdanig, dat SecureFeed vrijwel geen aanvullende eisen meer stelt voor maïsbijproducten. Uitzondering hierop vormt de verificatiemonitoring bij rechtstreekse levering van maïs(bij)producten aan melkveehouders.
Bij die rechtstreekse levering aan veehouders zijn deelnemers van SecureFeed verplicht monsters ervan te laten analyseren op aanwezigheid van Aflatoxine B1. Het gaat om maïs(bij-)producten, bijvoorbeeld maïsglutenvoermeel, geproduceerd uit maïs afkomstig van landen met risicostatus HOOG en MIDDEN. Voorafgaand aan de levering moet aangetoond zijn dat het te leveren product niet de SecureFeed grenswaarde van 0,0025 mg/kg Aflatoxine B1 overschrijdt. Daarnaast geldt de verplichting wekelijks melkveevoeders waarin maïs is verwerkt te (laten) analyseren op aanwezigheid van Aflatoxine B1. Dit zijn de aanvullende eisen die SecureFeed stelt, bovenop de wettelijke regels en bepalingen van de standaard van GMP+ International.

Aflatoxine B1
Aflatoxine B1 is een schimmeltoxine, die een probleem met de voedselveiligheid kan opleveren. De toxine manifesteert zich in diervoedergrondstoffen vaak als puntbesmetting, die niet gelijkwaardig over de hele vracht is verspreid. Daarnaast is er, als gevolg van weersomstandigheden tijdens de teelt en oogst van de maïs, sprake van grote variatie in aanwezigheid van Aflatoxine B1 tussen oogstjaren, tussen herkomstlanden en soms ook tussen regio’s binnen één herkomstland.

Protocol
SecureFeed hanteert een grondige beheersing van het risico met Aflatoxine B1 in melkveevoeders met haar protocol, dat bovenwettelijke normen en maatregelen omvat. Het protocol is te vinden op de website van SecureFeed. Elk jaar, voor de start van de Europese maïsoogst, houdt SecureFeed dit protocol tegen het licht en past het waar nodig aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die SecureFeed en haar deelnemers samen opdeden in het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen in de markt en bij andere certificatieschema’s. 

SecureFeed

Deelnemers van SecureFeed leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Met SecureFeed werken zij samen aan risicobeoordeling en monitoring van grondstoffen en leveranciers ervan. Bundeling en uitwisseling van kennis en expertise onderling en met ketenpartners en externe partijen versterkt de risicobeheersing. Dit draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid en aan herstel van vertrouwen in voedsel van dierlijke oorsprong.