Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

Frank Jorna vertrekt bij SecureFeed

4 september 2017 | SecureFeed
Frank Jorna vertrekt bij SecureFeed. Per 1 november 2017 heeft hij bij Wageningen Livestock Research de functie als Operational Manager bij Dairy Campus in Leeuwarden aanvaard.
Jorna was betrokken bij de oprichting van SecureFeed in 2014 en is sindsdien directeur van deze organisatie.

SecureFeed is een onpartijdige stichting, waarbij inmiddels ruim 400 bedrijven zijn aangesloten als deelnemer. Deze bedrijven  leveren voedermiddelen (droog en vochtrijk), mengvoeders, fourage en toevoegingsmiddelen direct en indirect  aan de veehouder. Met SecureFeed werken zij samen aan risicobeoordeling en monitoring van grondstoffen en leveranciers hiervan. Risicobeheersing wordt versterkt door de bundeling en uitwisseling van kennis en expertise onderling en met ketenpartners en externe partijen. Dit draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid en aan herstel van vertrouwen in voedsel van dierlijke oorsprong.

De Raad van Bestuur bedankt Frank Jorna voor zijn enthousiasme en inzet de afgelopen jaren en wenst hem veel succes met deze nieuwe uitdaging.