Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

Overschrijding Aflatoxine B1 in biologisch veevoer

18 augustus 2017 | SecureFeed
Uit de reguliere monitoring kwam bij een deelnemer van SecureFeed een overschrijding van het gehalte Aflatoxine B1 in een levering biologisch melkveevoer in beeld. Die analyse overschreed alleen de bovenwettelijke afkeurgrens die SecureFeed hanteert voor melkveevoer. De heranalyse overschreed ook de wettelijke norm voor melkveevoer. De deelnemer haalde de betreffende levering in het geheel terug; deze is dus niet aangewend voor vervoedering.

Uit aanvullende analyses kwam nog één levering biologisch melkveevoer in beeld met een waarde hoger dan de bovenwettelijke afkeurgrens van SecureFeed. De overige analyses overschreden niet deze grens van 2,5 ppb, die ligt op de helft van de wettelijke norm (5 ppb).

Oorzaakanalyse
De oorzaakanalyse van de deelnemer wijst naar de verwerkte vrachten rijsteiwitconcentraat en mais. Uit heranalyses van deze individuele vrachten komen hogere waardes dan de aanvankelijke analyses van de betreffende partijen zoals die vóór verwerking bekend waren. Op basis van een worst-case-benadering is uit voorzorg van een tiental leveringen het resterende voer teruggehaald.

SecureFeed waarschuwt haar deelnemers alert te zijn op de te verwerken partijen biologische mais en rijsteiwitconcentraat in melkveevoeders. Ondanks de strikte procedures voor de te verwerken grondstoffen, blijft het monitoringsprogramma van SecureFeed in melkveevoeders een belangrijk verificatiemiddel om de voedselveiligheid te borgen.

Aflatoxine B1
Aflatoxine B1 is een schimmeltoxine, die een probleem met de voedselveiligheid kan opleveren. De toxine manifesteert zich in diervoedergrondstoffen vaak als puntbesmetting, die niet gelijkwaardig over de hele vracht is verspreid. Om die reden hanteert SecureFeed bovenwettelijke normen en maatregelen.