Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

SecureFeed breidt risicoanalyse naar fipronil in diervoeder uit

11 augustus 2017 | SecureFeed
Volgens ons huidige beeld, vormt fipronil geen risico in diervoeders of grondstoffen daarvoor. Dat blijkt uit een inventarisatie van SecureFeed naar de insecticide, in samenwerking met haar deelnemers en hun leveranciers. Na berichtgeving in media vanochtend, breidt SecureFeed echter haar monitoringsplan naar deze insecticide verder uit.
Media berichtten vanochtend dat een bedrijf uit het Brabantse Mill verdacht wordt van het toevoegen van fipronil in diervoeders. Dit bedrijf maakt echter geen onderdeel uit van de lijst met goedgekeurde leverancier-product-combinaties, waar deelnemers van SecureFeed zaken mee mogen doen. 

Risicoanalyse
De analyse op fipronil maakt deel uit van het monitoringsplan sinds de start van SecureFeed in 2015. SecureFeed riep haar deelnemers al eerder op desondanks waakzaam te zijn op de aanwezigheid van fipronil bij het gebruik van pluimveeproducten als diervoedergrondstof. Ook scherpte SecureFeed haar risicoanalyse van pluimveeproducten (pluimveevet en ei-producten) uit voorzorg aan, gelet op de actuele ontwikkelingen inzake fipronil. Zo heeft SecureFeed de bij haar geregistreerde leveranciers van deze producten gevraagd om te verklaren dat hun producten voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot fipronil. Zij delen actief hun analyseresultaten met SecureFeed. Dat geldt ook voor deelnemers van SecureFeed, die bij de aankoop van alle pluimveeproducten uit voorzorg monsters (lieten) analyseren op aanwezigheid van fipronil.

Dega-16
Al eerder kwam een signaal dat dega-16 een toepassing als diervoederadditief zou hebben. Dega-16 is het product waaraan fipronil werd toegevoegd bij het bestrijden van bloedluis bij legpluimvee. Dit product heeft echter ook geen erkenning voor gebruik in de gecertificeerde diervoederketen. Bij de uitbreiding van haar risicoanalyse zal SecureFeed nagaan of nog meer diervoedergrondstoffen op fipronil moet worden geanalyseerd.

SecureFeed
Deelnemers van SecureFeed leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Met SecureFeed werken zij samen aan risicobeoordeling en monitoring van grondstoffen en leveranciers ervan. Bundeling en uitwisseling van kennis en expertise onderling en met ketenpartners en externe partijen versterkt de risicobeheersing. Dit draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid en aan herstel van vertrouwen in voedsel van dierlijke oorsprong.