Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

SecureFeed in 2016: Extra actie op mycotoxinen en residu pesticiden, verdere groei aantal deelnemers

27 juni 2017 | SecureFeed
Het jaar 2016 stond voor SecureFeed vooral in het teken van extra, vroegtijdige maatregelen bij verhoogde waarden van mycotoxinen en residu van pesticiden in voedermiddelen. Calamiteiten met de diervoeder- en voedselveiligheid bleven uit, net als in 2015. SecureFeed trof de maatregelen samen en in afstemming met haar deelnemers en hun leveranciers, zo meldt het jaarverslag van de stichting over 2016. In dat jaar groeide het aantal deelnemers fors door.
Risicobeheersing adequaat
Het jaarverslag geeft weer dat bij de deelnemers de beheersing van risico’s voor de diervoeder- en voedselveiligheid adequaat was. Verificatie gebeurt met een verplichte, gezamenlijke monitoring op niveaus van ongewenste stoffen in voedermiddelen en mengvoeders. Slechts sporadisch was sprake van overschrijding van een wettelijke grens. In 2016 was dat bij 0,005% op totaal 140.000 analyses het geval. Aanwezigheid van contaminanten boven eigen (actie- en afkeur)grenzen van SecureFeed kwam ook beperkt voor. Meestal betrof het contaminanten die niet zijn te voorkomen en samenhangen met het teeltproces, te weten schimmelgifstoffen (mycotoxinen).

Vaker gezamenlijke actie
In 2016 bleven deelnemers van SecureFeed en hun afnemers gevrijwaard van calamiteiten. Hiervan is volgens SecureFeed sprake als ook andere ketenschakels zijn getroffen door een ongewenste situatie met de diervoeder- of voedselveiligheid. Deelnemers zijn verplicht melding te maken van dergelijke situaties bij SecureFeed. Dat gebeurde in 2016 in totaal 753 keer (in 2015: 939). Meestal konden betrokken deelnemers met eigen maatregelen de situatie beheersen (bij 529 meldingen). Vaker dan in 2015, was het noodzakelijk dat meer bedrijven extra waakzaam moesten zijn of extra maatregelen moesten treffen (2016: 224 keer, tegen 108 in 2015). De stijging lag vooral aan meldingen over de mycotoxine zearalenon in Zuid-Amerikaanse sojaproducten (144 stuks). Pesticideresidu zorgde ook voor meer verstoringen, vooral bij citruspulp en soja-producten uit Brazilië en de Verenigde Staten. Hoewel de diervoeder- of voedselveiligheid zelden in het geding is, heeft het wel fikse impact op de bedrijvigheid van deelnemers. SecureFeed overlegt hierover met ketenpartners en ontwikkelt voor deelnemers tools om tot verantwoorde beoordeling van contaminaties met pesticiden te komen.

Verdere groei aantal deelnemers
Eind 2016 kende SecureFeed 384 deelnemers. Dat zijn er 98 meer dan eind 2015. Het betreft 301 handelsbedrijven (in fourage, speciaalvoeders en -producten en in mengvoeders en voedermiddelen) en 83 bedrijven die produceren (mengvoeders, speciaalvoeders en voedermiddelen). Samen kochten ze 22,1 miljoen ton aan diervoederproducten in, bij 1.215 leveranciers. De SecureFeed databank bevat 6.750 Leverancier-Product-Combinaties (LPC’s) die zijn beoordeeld en gebruikt mogen worden.

SecureFeed

Het jaarverslag over 2016 is te vinden op de website van SecureFeed. Haar deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Met SecureFeed werken zij samen aan risicobeoordeling en monitoring van grondstoffen en leveranciers ervan. Bundeling en uitwisseling van kennis en expertise onderling en met ketenpartners en externe partijen versterkt de risicobeheersing en draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid.