Meldpunt

Klik hier om buiten kantooruren een melding te doen van een (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteiten.

 

Jaarverslag 2016

Voorkant Jaarverslag 2016 schuin

  

Agenda

 

Video: Borgingssysteem SecureFeed

Borgingssysteem SecureFeed

Nieuws overzicht

SecureFeed versterkt met aanvullende voorwaarden de borging van producten met hoog risicoprofiel

24 maart 2017 | SecureFeed
SecureFeed legt door middel van Specifieke Productvoorwaarden extra eisen aan diervoeders met een hoog risicoprofiel verplicht op. Hiermee wordt de borging van de diervoeder- en voedselveiligheid bij gebruik van deze producten versterkt. Het betreft in totaal circa 30 producten. De eisen zijn bij het merendeel van betrokken deelnemers van SecureFeed en hun leveranciers al bekend.
De zogeheten Specifieke Productvoorwaarden gelden voor eiproducten, vis- en vis(bij)producten en voor vetten, oliën en bijproducten. Deze producten hebben een goede voederwaarde. Ze kennen door hun specifieke herkomst echter een verhoogd risico op verontreiniging met ongewenste stoffen of micro-organismen. Om die reden kwalificeert SecureFeed ze met een hoog risicoprofiel.

Extra eisen
Per productgroep is volgens een vast format beschreven wat de extra eisen zijn. Zo mag bijvoorbeeld, een partij alleen worden geleverd en gebruikt als diervoeder(grondstof), als eerst een analytisch en microbiologisch onderzoek aantoont dat de partij voldoet aan de SecureFeed kwaliteitsnormen. Deze werkwijze is beter bekend onder naam ‘positive release’. Andere extra eisen zijn er onder andere  voor verplichte analyses, producenteninformatie en etikettering.

Implementatie
SecureFeed in formeert gericht de deelnemers die relevante LPC’s (leveranciers-product-combinaties) hebben, dat wil zeggen LPC’s van producten waarvoor Specifieke Product-voorwaarden van toepassing zijn. Zij zullen vanaf 1 mei aantoonbaar hun leverancier moeten informeren over deze extra eisen.
Ter gelegenheid van de introductie van de Specifieke Productvoorwaarden informeert SecureFeed eenmalig ook de leveranciers van de betrokken producten. Tijdens SecureFeed Leveranciersaudits wordt de naleving getoetst.

Meer informatie?
De nieuwe Specifieke Productvoorwaarden zijn te vinden in de sectie “Leveranciers” op het openbare deel van de website en achter de login in het Handboek, onder D-24. Voor vragen kunt u contact opnemen met SecureFeed (databank@securefeed.eu / 085-7731945).

SecureFeed
Deelnemers van SecureFeed leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Met SecureFeed werken zij samen aan risicobeoordeling en monitoring van grondstoffen en leveranciers ervan. Bundeling en uitwisseling van kennis en expertise onderling en met ketenpartners en externe partijen versterkt de risicobeheersing en draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid.