Aanmelden als deelnemer SecureFeed

De procedure voor acceptatie tot deelnemer aan SecureFeed begint met het toesturen van de aanmelddocumenten. Zodra SecureFeed schriftelijk heeft bevestigd de aanmelddocumenten compleet te hebben ontvangen, kan de documentenaudit door de Certificerende Instelling (CI) plaatsvinden. Wanneer de LPC’s zijn beoordeeld, vervolgens de fysieke audit met succes is doorlopen én de toetredingskosten zijn betaald, accepteert SecureFeed de kandidaat als deelnemer.

Aanmelddocumenten
De aanmelddocumenten bestaan uit diverse onderdelen, die digitaal verstuurd moeten worden deelname@securefeed.eu.

 1. Een volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldformulier SecureFeed
  Let op: adresgegevens en GMP+-certificaat moeten overeenkomen. Afwijkingen tussen KvK en adresgegevens moeten worden verklaard.
 2. Een ondertekende Deelnemersovereenkomst van SecureFeed.
 3. Een officieel bewijs van inschrijving bij de KvK (uittreksel KvK).
 4. Een kopie van het GMP+ certificaat (of certificaat van gelijkwaardig niveau).
 5. Een kopie van de laatste auditrapportage, inclusief een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen.
  Let op: het complete auditrapport aanleveren.
 6. Het meest recente monitoringsplan.
 7. Een rapportage van de laatst uitgevoerde test van tracking & tracing, inclusief een overzicht van de verbeterpunten en getroffen verbetermaatregelen.
 8. Indien u producten inkoopt onder Poortwachtersprincipe, stuur dan procedure toe op welke wijze u dit proces beheerst.

De potentieel-deelnemer stuurt alle bovengenoemde documenten (in gescande of digitale vorm) per e-mail onder vermelding van uw bedrijfsnaam naar SecureFeed via het e-mailadres: deelname@securefeed.eu.