Borgingssysteem

SecureFeed werkt aan de voedselveiligheid van diervoeders. Voornaamste instrument is het systeem voor collectieve monitoring en risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan. SecureFeed beheert en ontwikkelt dit systeem, samen met haar deelnemers. Het zorgt voor het waarborgen van de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.

SecureFeed hanteert de methodiek van ‘dubbel groen licht’. Deelnemers voeren al hun leverancier-product-combinaties (kortweg LPC’s) in de database van SecureFeed in. Ze werken vervolgens uitsluitend met bekende en beoordeelde LPC’s. In totaal gaat om het circa 1.800 leveranciers met zo’n 650 producten. In totaal omvat de LPC-database SecureFeed ongeveer 4.600 LPC’s.

Met het systeem voor monitoring en risicobeoordeling, geven deelnemers van SecureFeed invulling aan een aantal voorwaarden van certificatie voor GMP+ FSA. SecureFeed is dus een collectieve aanvulling en verdieping op GMP+ FSA of vergelijkbare schema’s. Het monitoringsprogramma is afgestemd op het risicoprofiel van diervoeders. SecureFeed stelt daarnaast collectieve, bovenwettelijke actie- en afkeurgrenzen vast voor bepaalde (natuurlijke) contaminanten.

Assessing a pesticide analysis result found in feed materials is complex. This involves various European and national laws and in some cases a risk assessment will have to be made to assess feed safety.