Voor Deelnemers

(inloggen verplicht)

 

Vraag & Antwoord

(inloggen verplicht)

Tarieven voor deelname aan SecureFeed

Met SecureFeed investeren deelnemende bedrijven samen in de borging van veiligheid van alle voeders en grondstoffen die veehouders aankopen. Aan deelname zijn kosten verbonden. Deelnemers zijn in het jaar van inschrijving de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. De opbouw van de kosten, de wijze van berekening en facturatie van de deelnemersbijdrage, staan uitgebreid weergegeven in het Deelnemersreglement en Handboekdocument D-21 van SecureFeed.
Onderstaand zijn de hoofdpunten opgesomd.

Deelnemersbijdrage 2017
Voor het jaar 2017 heeft het bestuur de bijdrage per onderdeel als volgt vastgesteld:

 1. De vaste bijdrage per deelnemer bedraagt € 500;
 2. De deelnemers dienen gezamenlijk ca. € 1.782.280 bij te dragen. Hiervan wordt € 862.000 naar rato verdeeld over de totaal opgegeven tonnen diervoeder (o.b.v. 88%DS). De bijdrage per ton wordt initieel vastgesteld op €0,040 (exclusief de bijdrage voor participatie in de collectieve uitvoering van het monitoringsplan). De afdracht per ton wordt definitief vastgesteld bij de eindafrekening van 2017;
 3. De kosten voor participatie in de collectieve uitvoering van het SecureFeed Monitoringsplan (incidatief:  €0,025/ton) worden doorbelast aan de deelnemers via een bijdrage per ton diervoeder (o.b.v. 88%DS).
 4. De bijdrage per LPC is gedifferentieerd naar het risicoprofiel van de door de deelnemer afgenomen producten. De bijdrage per LPC is als volgt vastgesteld:
  • LPC met risicoprofiel LAAG: € 35
  • LPC met risicoprofiel MIDDEN: € 75 + 0,5 auditpunt
  • LPC met risicoprofiel HOOG: € 300 + 1,0 auditpunt
  • Auditpunten kunnen worden ‘terugverdiend’ met het uitvoeren van leveranciersaudits. Na afloop van het kalenderjaar wordt het saldo aan auditpunten per deelnemer verdisconteerd in de definitieve deelnemersbijdrage. Eén auditpunt is gelijk aan €100.
  • De bijdrage per LPC wordt vastgesteld op € 10 wanneer de leverancier tevens deelnemer is van SecureFeed en het betreffende product ook door de leverancier-deelnemer als LPC is aangemeld (dit betreft de zgn. onderlinge LPC's).


Deelnemersbijdrage 2016

Voor het jaar 2016 werd de bijdrage per onderdeel als volgt vastgesteld:

 1. De vaste bijdrage per deelnemer bedraagt € 1.000  (leden van Hisfa en Nevedi ontvangen 50% korting);
 2. De deelnemers dienen gezamenlijk ca. € 1.635.000 bij te dragen. Hiervan wordt € 721.500 naar rato verdeeld over de totaal opgegeven tonnen diervoeder (o.b.v. 88%DS). De bijdrage per ton is definitief vastgesteld op €0,035 per ton (dit is exclusief de kosten voor de deelname aan de collectieve uitvoering van het monitoringsprogramma, ca. €0,020/ton);
 3. De bijdrage per LPC is gedifferentieerd naar het risicoprofiel van de door de deelnemer afgenomen producten. De bijdrage per LPC is als volgt vastgesteld:
  • LPC met risicoprofiel LAAG: € 25
  • LPC met risicoprofiel MIDDEN: € 50 + 0,5 auditpunt
  • LPC met risicoprofiel HOOG: € 200 + 1,0 auditpunt
  • Auditpunten kunnen worden ‘terugverdiend’ met het uitvoeren van leveranciersaudits. Na afloop van het kalenderjaar wordt het saldo aan auditpunten per deelnemer verdisconteerd in de definitieve deelnemersbijdrage. Eén auditpunt is gelijk aan €100.
  • De bijdrage per LPC wordt vastgesteld op 0,- wanneer de leverancier tevens deelnemer is van SecureFeed en het betreffende product ook door de leverancier-deelnemer als LPC is aangemeld (dit betreft de zgn. onderlinge LPC's).


Aanvullende bijdragen nieuwe deelnemers
Aan diervoederleveranciers die zich aanmelden voor deelname aan SecureFeed, worden éénmalig de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Bij inschrijving wordt aan de aspirant-deelnemer de toetredingsbijdrage van €1.000 in rekening gebracht;
 • De kosten voor de toetredingsaudit worden doorbelast aan de aspirant-deelnemer. Voor de documentenbeoordeling is het tarief vastgesteld op € 250 en de kosten voor de beoordeling op locatie bedragen € 500.

 


 
 

Nieuws