Aanmelden

U kunt zich (na inloggen) via dit formulier aanmelden voor een van de bijeenkomsten.


Informatiebijeenkomsten 

SecureFeed organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor haar (aspirant)deelnemers. Het doel van deze bijeenkomsten is praktische informatie te geven over wat SecureFeed van haar deelnemers verwacht.

Aansluiten bij praktijk & vragen deelnemer
De informatiebijeenkomsten zijn gericht op nieuwe deelnemers, die nog niet eerder een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst wil SecureFeed informatie verstrekken die zoveel mogelijk aansluit op de dagelijkse praktijk: wat doet een deelnemer voor SecureFeed en hoe. De informatiebijeenkomst bestaat uit een drietal roulerende en interactieve workshops: LPC Registratie, Monitoring en Deelnemersaudits. Bij aanmelding voor de bijeenkomst is er de mogelijkheid om voorafgaand vragen te stellen en onderwerpen aan te dragen.

Wanneer er weer een bijeenkomst is ingepland zult u dat op deze pagina lezen.

Bent u deelnemer? Na inloggen kunt u via de pagina Deelnemersbijeenkomsten zien welke themabijeenkomsten SecureFeed de komende tijd organiseert.