Deelnemersreglement

Het Deelnemersreglement is bedoeld voor deelnemers aan SecureFeed. Het reglement beschrijft de rechten en plichten van deelnemers. Het reglement geeft een samenvatting van de spelregels voor deelnemers voor bepaalde activiteiten binnen SecureFeed. Het is ook een leidraad voor medewerkers van de organisatie en voor personen die zitting hebben in de diverse organen van SecureFeed. Daarnaast geeft dit reglement  uitleg over SecureFeed en haar activiteiten aan overige geïnteresseerden zoals ketenpartners en externe partijen.

Het eerste deel van het Deelnemersreglement bevat een beschrijving van organisatie SecureFeed en een hoofdstuk over voorwaarden voor deelname (inclusief uitleg over de toetredingsprocedure). De titels van de hoofdstukken zijn in vraagvorm opgesteld. Het tweede deel geeft een toelichting op de diverse onderdelen van het SecureFeed Borgingssysteem en het derde deel geeft uitleg over verbeterpunten, geschillen, sancties en vertrouwelijkheid.

Kwaliteitshandboek en de deelnemersovereenkomst
Naast het Deelnemersreglement kent SecureFeed nog andere documenten die voor de deelnemer van belang zijn. In het kwaliteitshandboek staat per onderdeel in detail uitgewerkt: het ‘wie, wat, waarom en wanneer’ van een activiteit. Het beschrijft de processen van de gehele SecureFeed organisatie en is gebaseerd op de ISO 9001-norm. Met de deelnemersovereenkomst verklaren de deelnemers en SecureFeed middels ondertekening dat men zich houdt aan de voorwaarden van het SecureFeed Borgingssysteem, zoals beschreven in het Deelnemersreglement en het SecureFeed Kwaliteitshandboek.

Samenhang
De bovengenoemde documenten, de website en dat databank vormen een samenhangend geheel en vullen elkaar aan. Vanuit het Deelnemersreglement wordt regelmatig verwezen naar het Kwaliteitshandboek en de databank. De deelnemer en SecureFeed hebben zich te houden aan alle voorschriften uit de bovengenoemde documenten. Het SecureFeed Kwaliteitshandboek (inclusief het Reglement Deelnemerskenmerk SecureFeed) maakt als bijlage deel uit van het Deelnemersreglement.