Tracking & tracing

Deelnemende bedrijven werken volgens afgesproken procedures en voldoen aan voorwaarden voor tracking & tracing (t&t). Bij de acceptatieprocedure om deel te nemen aan SecureFeed, stuurt het bedrijf de rapportage op van de laatst uitgevoerde t&t-test, inclusief een overzicht van geconstateerde verbeterpunten en getroffen verbetermaatregelen.

Het doel van de t&t-voorwaarden en -tests is de borging van de voedselveiligheid van diervoeders verder te verbeteren. Samen met deelnemende bedrijven streeft SecureFeed ernaar om eventuele risico’s sneller in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen vóórdat er een calamiteit ontstaat. En bij beheersing van calamiteiten werken deelnemers actief mee bij het in kaart brengen van de herkomst van verdachte voedermiddelen en van eventueel getroffen afnemers. Daarbij is voor SecureFeed transparantie voor ketenpartijen en externe partijen het uitgangspunt.