Risicoclassificatie diervoeders

SecureFeed classificeert diervoeders naar risicoprofiel. Dit kan laag, midden of hoog risico zijn en hangt samen met de aard van het product of bijvoorbeeld (land van) herkomst. Afhankelijk van het resultaat van de monitoring (bemonstering en analyseresultaten), kan het risicoprofiel veranderen, en daarmee ook de (verplichte) monitoring. Het volledige overzicht is weergegeven in het document 'Risicoclassificatie SecureFeed'. Resultaten van analyses kunnen aanleiding geven om de bovenwettelijke normen aan te scherpen. SecureFeed kent actie- en afkeurgrenzen voor gebruikte diervoeder(grondstoffen).