Inschrijven SecureFeed

Vul uw emailadres, voor- en achternaam in om u in te schrijven voor de SecureFeed Nieuwsbrief

Nieuwsbrief SecureFeed

SecureFeed is aanspreekpunt voor de voedsel- en diervoederveiligheid van voedermiddelen die Nederlandse veehouders aankopen. Onze deelnemers, ketenpartners en partijen als overheden en autoriteiten informeren we over trends en ontwikkelingen en in geval van bijzonderheden over wat er speelt en hoe SecureFeed en haar deelnemers daarop handelen.

Drie keer per jaar geven we met de nieuwsbrief SecureFeed inzicht in algemene ontwikkelingen binnen onze organisatie, het werk dat we doen en de resultaten ervan. De nieuwsbrieven zijn hier onder beschikbaar voor belangstellenden.


Uitgaven: