Meldpunt

Met onderstaand formulier kunt u buiten kantooruren (verhoogde) risico's of (dreigende) calamiteiten met diervoeder melden waarbij de diergezondheid en/of de voedselveiligheid in het geding is.

Tijdens kantooruren vragen wij u om het secretariaat van SecureFeed te bellen (+31 (0) 85 77 319 45) om een melding te doen van een (verhoogd) risico of een (dreigende) calamiteit en daarnaast een melding te doen in de SecureFeed databank (via meldingen - overschrijding/signaal). Het formulier op onze website hoeft u tijdens kantooruren niet in te vullen.

Na het insturen van het formulier (buiten kantooruren) maakt SecureFeed op basis van uw signaal een eerste inschatting van de ernst van de situatie en de mogelijke impact ervan. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw melding. Een SMS-bericht wijst personen met piketdienst bij SecureFeed op het ingestuurde meldformulier; het ingevulde formulier ontvangen ze per e-mail. Indien nodig, nemen we contact met u op.

SecureFeed behandelt uw melding vertrouwelijk.

Contactgegevens melder

U krijgt een ontvangstbevestiging op dit e-mail adres
We nemen contact met u op via dit nummer als nadere informatie gewenst is

Informatie over betrokken (diervoeder)bedrijf

Is het betrokken (diervoer)bedrijf deelnemer van SecureFeed

Informatie over (verhoogd) risico of (dreigende) calamiteit

Betreft het verontreinigd diervoeder?

Indien het geen verontreinigd diervoer betreft dan graag alleen de laatste vraag nog beantwoorden
Is de producent / leverancier bekend?

Welke type diervoeder is verontreinigd
Is de oorzaak (contaminant) bekend?

Is bekend om hoeveel verontreinigd (of verdacht) product het gaat?

Is de tijdsperiode van contaminatie bekend?

Is verontreinigd (of verdacht) product uitgeleverd aan veehouders?

Aanvullende informatie

Vervolg: Na ontvangst van uw signaal, verifieert SecureFeed de situatie en de ernst ervan. Is sprake van een (eventueel) risico of een (potentiële) calamiteit, dan treedt ons protocol voor beheersing van risico’s (bijv. als Early Warning Signal, EWS) of voor calamiteitenbeheersing (bijv. bij overschrijding van wettelijke normen) in werking. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw melding. Een SMS-bericht wijst personen met piketdienst bij SecureFeed op het ingestuurde meldformulier; het ingevulde formulier ontvangen ze per e-mail. Indien nodig, nemen we contact met u op.