Klachtenformulier

Heeft u een verbetersuggestie voor SecureFeed? Wilt u een beroep of bezwaar indienen tegen een genomen besluit van SecureFeed? Bent u niet goed behandeld door (een medewerker van) SecureFeed? Of denkt u dat een deelnemer van SecureFeed zich niet aan de regels houdt? Dien dan uw klacht in bij SecureFeed.

Vul hieronder uw gegevens in. Het is belangrijk dat u uw klacht/ verbeterpunt zo volledig mogelijk beschrijft. Soms hebben wij meer informatie nodig. Wij nemen dan contact met u op. Wilt u uw klacht/ verbeterpunt liever anoniem indienen? Bel ons dan op +31 85 77 319 45.

Een verbeterpunt of een klacht kan door iedere betrokkene bij SecureFeed (deelnemer, leverancier of stakeholder) worden ingediend en gebeurt in principe via het klachtenformulier. De klacht/ verbeterpunt wordt opgenomen in de klachtenregistratie en naar juiste persoon of commissie doorgezet ter behandeling.  De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging.  Bij een zware klacht wordt deze geëscaleerd naar de directeur en eventueel bestuur. Bezwaren kunnen in overleg met de indiener worden aangebracht bij de Geschillencommissie. De indiener wordt geïnformeerd over verdere opvolging van verbeterpunt, klacht of bezwaar. 

Verhoogde risico's of (dreigende) calamiteiten
Wij verzoeken u dringend om eventuele (verhoogde) risico's of (dreigende) calamiteiten met diervoeders waarbij de diergezondheid en/of voedselveiligheid in het geding is, te melden via het formulier 'Meldpunt' op de website van SecureFeed.

 
 
 
 
 
U wilt

max.1500 tekens

Persoonlijke gegevens

Aanhef

Als u een klacht indient namens een bedrijf, vul dan hier de bedrijfsnaam in.
Als u een klacht indient uit hoofde van uw functie, vul dan hier uw functieomschrijving in.
Straatnaam (postbus), nummer, postcode, plaats (en land).
Wij willen graag uw telefoonnummer weten. Als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben, kunnen wij contact met u opnemen.
U krijgt een ontvangstbevestiging op dit e-mail adres.