Nieuws

 • Nieuwe editie nieuwsbrief SecureFeed gepubliceerd

  20 februari 2018 | SecureFeed
  Drie keer per jaar geeft SecureFeed met haar gelijknamige nieuwsbrief inzicht in algemene ontwikkelingen binnen de organisatie, in het werk dat we doen en de resultaten ervan.
 • Vereenvoudigde melding normoverschrijding GMP+ International SecureFeed

  18 januari 2018 | SecureFeed
  Met ingang van vandaag (18 januari) introduceren GMP+ International en SecureFeed de vereenvoudigde melding van overschrijdingen. Bij GMP+ International aangesloten deelnemers van SecureFeed kunnen vanaf nu met één formulier melding doen bij één meldpunt van een overschrijding van een wettelijke of GMP+ norm. Het is zelfs mogelijk om met dit formulier uw certificerende instellingen ook meteen te informeren. Voor meldingen bij overschrijding van een actiegrens van SecureFeed en bij geweigerde vrachten verandert de bestaande werkwijze niet.
 • SecureFeed actualiseert Risicoclassificatie Diervoeders

  9 januari 2018 | SecureFeed
  SecureFeed heeft haar Risicoclassificatie Diervoeders (RC) geactualiseerd en gepubliceerd. Er zijn bijna 600 diervoeders beoordeeld en geaccepteerd voor deelnemers van SecureFeed. Voor het overgrote deel ervan bleef de risicoklasse ongewijzigd. De RC is een van de pijlers van het SecureFeed Borgingssysteem. Het vormt de basis voor het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD) en het is van grote invloed op de beoordeling van leveranciers.
 • Sporadisch Salmonella in mengvoeder

  7 november 2017 | SecureFeed
  De bacterie Salmonella kwam slechts sporadisch voor in mengvoeders in de eerste helft van 2017. De aanhoudend lage prevalentie blijkt uit inventarisaties van SecureFeed bij haar deelnemers. Op een totaal van bijna 7.650 monsters werd bij 10 monsters Salmonella aangetroffen (0,13%). Dit lage prevalentieniveau in mengvoeders is vergelijkbaar met die in voorgaande jaren.
 • GMP+ International en SecureFeed werken samen aan beste borg diervoederveiligheid en voorkomen dubbel werk

  5 oktober 2017 | SecureFeed
  Rijswijk/Wageningen; 5 oktober 2017 - SecureFeed en GMP+ International intensiveren hun samenwerking. De aansluiting van het borgingssysteem met monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan bij SecureFeed op de internationale kwaliteitsschema’s en standaarden bij GMP+ International biedt samen de beste borg van de voedselveiligheid van diervoeders. Tegelijkertijd wordt elke overlap uit de werkzaamheden van SecureFeed en GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) en hun deelnemers gehaald en worden de administratieve lasten geminiseerd. Met die overtuiging ondertekenden GMP+ International en SecureFeed vandaag een samenwerkingsconvenant.
 • Vacature Algemeen Directeur SecureFeed

  28 september 2017 | SecureFeed
  Wegens vertrek van de huidige directeur wordt deze functie vacant gesteld.
 • SecureFeed past Aflatoxine B1 protocol aan op versterkte borging in maïsketen

  19 september 2017 | SecureFeed
  Vanaf 14 september is een vernieuwde versie van het Aflatoxine B1 protocol van SecureFeed van kracht. De afgelopen jaren is de ketenborging van het risico op contaminatie met Aflatoxine B1 van maïs en maïs(bij)producten aangescherpt. Deze borging is nu dusdanig, dat SecureFeed vrijwel geen aanvullende eisen meer stelt voor maïsbijproducten. Uitzondering hierop vormt de verificatiemonitoring bij rechtstreekse levering van maïs(bij)producten aan melkveehouders.
 • Frank Jorna vertrekt bij SecureFeed

  4 september 2017 | SecureFeed
  Frank Jorna vertrekt bij SecureFeed. Per 1 november 2017 heeft hij bij Wageningen Livestock Research de functie als Operational Manager bij Dairy Campus in Leeuwarden aanvaard.
 • Overschrijding Aflatoxine B1 in biologisch veevoer

  18 augustus 2017 | SecureFeed
  Uit de reguliere monitoring kwam bij een deelnemer van SecureFeed een overschrijding van het gehalte Aflatoxine B1 in een levering biologisch melkveevoer in beeld. Die analyse overschreed alleen de bovenwettelijke afkeurgrens die SecureFeed hanteert voor melkveevoer. De heranalyse overschreed ook de wettelijke norm voor melkveevoer. De deelnemer haalde de betreffende levering in het geheel terug; deze is dus niet aangewend voor vervoedering.
 • SecureFeed breidt risicoanalyse naar fipronil in diervoeder uit

  11 augustus 2017 | SecureFeed
  Volgens ons huidige beeld, vormt fipronil geen risico in diervoeders of grondstoffen daarvoor. Dat blijkt uit een inventarisatie van SecureFeed naar de insecticide, in samenwerking met haar deelnemers en hun leveranciers. Na berichtgeving in media vanochtend, breidt SecureFeed echter haar monitoringsplan naar deze insecticide verder uit.
 • SecureFeed nu ook in inkoopvoorwaarden IKB Ei

  11 juli 2017 | SecureFeed
  IKB Ei verlangt van leghennenhouders dat zij voortaan hun voer aankopen van diervoederleveranciers die deelnemen aan SecureFeed. Dit is één van de wijzigingen in de regeling die Ovoned bekend maakte. De maatregel gaat per 1 augustus 2017 in en kent een overgangsperiode van een jaar. Met de aanpassing strekt de ketenborging zich nu ook uit over de eiproductie.
 • SecureFeed in 2016: Extra actie op mycotoxinen en residu pesticiden, verdere groei aantal deelnemers

  27 juni 2017 | SecureFeed
  Het jaar 2016 stond voor SecureFeed vooral in het teken van extra, vroegtijdige maatregelen bij verhoogde waarden van mycotoxinen en residu van pesticiden in voedermiddelen. Calamiteiten met de diervoeder- en voedselveiligheid bleven uit, net als in 2015. SecureFeed trof de maatregelen samen en in afstemming met haar deelnemers en hun leveranciers, zo meldt het jaarverslag van de stichting over 2016. In dat jaar groeide het aantal deelnemers fors door.
 • Maatregelen tegen aflatoxine in melkveevoeders op orde

  24 mei 2017 | SecureFeed
  De maatregelen die deelnemers van SecureFeed nemen om te voorkomen dat aflatoxine in melkveevoeders problemen veroorzaakt, zijn afdoende. Dat blijkt uit monitoringsresultaten die ze samen via SecureFeed uitvoeren en die gelden als verificatie van de risicobeheersing. Bij circa 3.600 monsters in de afgelopen vijf kwartalen werd bij 99% geen aflatoxine aangetroffen. In één geval bleek een overschrijding van de afkeurgrens (bovenwettelijk) van SecureFeed. De wettelijke norm werd niet één keer overschreden.
 • Salmonella prevalentie in mengvoeder aanhoudend laag

  9 mei 2017 | SecureFeed
  De bacterie Salmonella kwam in 2016 slechts sporadisch voor in mengvoeders. De aanhoudend lage prevalentie blijkt uit inventarisaties van SecureFeed naar analyseresultaten bij haar deelnemers. Op een totaal van meer dan 15.000 analyses werd in 2016 bij 15 monsters Salmonella aangetroffen (0,10%). De prevalentie was daarmee lager dan die in voorgaande jaren. In 2015 bedroeg dit percentage 0,18. In 2014 was het 0,17% en in 2013 0,35%.
 • SecureFeed volgt de herindeling van Russische maïs van GMP+

  24 april 2017 | SecureFeed
  Met ingang van vandaag geldt een nieuwe indeling van herkomstlanden voor het risico op Aflatoxine B1 in maïs. Deze indeling geldt voor zowel gangbare als biologische maïs en voor maïsbijproducten geproduceerd van deze mais. Bij de herindeling volgt SecureFeed de herindeling van schemabeheerder GMP+ International; Rusland gaat van HOOG naar MIDDEN.
 • SecureFeed versterkt met aanvullende voorwaarden de borging van producten met hoog risicoprofiel

  24 maart 2017 | SecureFeed
  SecureFeed legt door middel van Specifieke Productvoorwaarden extra eisen aan diervoeders met een hoog risicoprofiel verplicht op. Hiermee wordt de borging van de diervoeder- en voedselveiligheid bij gebruik van deze producten versterkt. Het betreft in totaal circa 30 producten. De eisen zijn bij het merendeel van betrokken deelnemers van SecureFeed en hun leveranciers al bekend.
 • Mycotoxinen bleven eind 2016 meldingen van deelnemers bij SecureFeed beheersen

  6 maart 2017 | SecureFeed
  In de laatste vier maanden van 2016 waren te hoge waardes van mycotoxinen de voornaamste reden voor meldingen door deelnemers bij SecureFeed van overschrijdingen van een actie- of afkeurgrens. Dit was in de maanden eraan voorafgaand ook al het geval. SecureFeed trof vooral voor maïs-(bij)producten uit Brazilië en Zuid-Oost Europa - wegens hoge niveaus van Aflatoxine B1 - een aanscherping van beheersmaatregelen, variërend van extra analyses tot ongeschikt verklaren voor gebruik in melkveevoeders.
 • Herfsttijloos aangetroffen in Duits hooi

  18 januari 2017 | SecureFeed
  Een deelnemer van SecureFeed heeft Herfsttijloos aangetroffen in een partij Duits hooi (regio Rijnland-Palts). Het betrof een partij hooi van ca. 14 ton die rechtstreeks van een akkerbouwer is betrokken. De deelnemer heeft het afnemende veehouderijbedrijf en de particuliere afnemers geïnformeerd. Tevens is het hooi waarin herfsttijloos is aangetroffen, teruggehaald om te worden vernietigd.
 • Uitvoering Monitoringsplan Diervoeders ondergebracht bij Eurofins

  22 december 2016 | SecureFeed
  SecureFeed brengt de collectieve uitvoering van het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders (SMD) onder bij Eurofins. Dit gebeurt in ieder geval tot en met het eerste kwartaal van 2017, ter vervanging van NofaLab. Vorige week schortte SecureFeed het insturen van monsters naar dit laboratorium in Schiedam op, naar aanleiding van berichtgeving over een NVWA-onderzoek in verband met mogelijke fraude.
 • Nieuwsbrief SecureFeed

  20 december 2016 | SecureFeed
  SecureFeed is bijna twee jaar operationeel met de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Dit doen we met ons gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en leveranciers ervan.