Toetredingsaudit

De toetredingsprocedure bestaat uit een aanmeld- en een acceptatie-stap. Na het aanmelden moet de deelnemer geaccepteerd worden. Dit gebeurt in de vorm van een toetredingsaudit. De toetredingsaudit bestaat uit twee onderdelen:

 • Documentenbeoordeling
  Als alle documenten naar het oordeel van SecureFeed volledig zijn, kan een Certificerende Instelling (CI) de inhoudelijke controle van de documenten uitvoeren. Zodra alle documenten naar het oordeel van de CI akkoord zijn, ontvangt de potentiele deelnemer login-gegevens voor de databank van SecureFeed. Daarin dienen de Leverancier-Product-Combinaties (LPC’s) in een besloten omgeving te worden ingevoerd. Pas als alle LPC’s zijn ingevoerd kan de beoordeling op locatie plaatsvinden.
 • Beoordeling op locatie
  Aspirant-deelnemers die hun LPC-lijst volledig hebben ingevoerd, kunnen de fysieke audit laten uitvoeren. Deze fase van de aanmeldprocedure vindt plaats op locatie bij de aanvrager. Daarbij wordt o.a. de opgave van de LPC's  getoetst op volledigheid en er vindt controle plaats op aanpak van de verbeterpunten.

Beoordeling op locatie
De beoordeling op locatie is voorafgegaan aan een documentenbeoordeling van de ingezonden aanmelddocumenten. Eventuele aandachtspunten voortkomend uit de documentenbeoordeling worden meegenomen naar de audit op locatie.
De beoordeling op locatie zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Controle op de juiste opgave van de leveranciers en afgenomen producten (LPC's).
 2. Aandachtspunten voortkomend uit de documentenbeoordeling. 
 3. Uitvoering en leerpunten van het Tracking & Tracing onderzoek; zijn eventueel vastgestelde verbeterpunten in de bedrijfsvoering geïmplementeerd.
 4. Monitoringsplan; opvolging en resultaten.
 5. Poortwachtersprincipe.
 6. GMP+: scope certificaat en implementatie eventuele verbeterpunten.
 7. Risico's van nevenactiviteiten.

De beoordelingskaders en questionnaires van zowel de documentenbeoordeling en de beoordeling op locatie zijn opgenomen in het handboek van SecureFeed. De betreffende documenten zijn voor de volledigheid ook hiernaast weergegeven.

Tarief
Bij inschrijving wordt aan de aspirant-deelnemer eenmalig de toetredingsbijdrage van € 1.000,- in rekening gebracht.
De kosten van de toetredingsaudit 2017 (documentenbeoordeling en de beoordeling op locatie) bedragen in totaal €750,- excl. BTW en worden aan de deelnemer doorbelast.

Het maakt niet uit op welk moment in het jaar u zich aanmeldt, de deelnemersbijdrage moet altijd in zijn geheel betaald worden.