Doorlooptijd aanmeldprocedure

Uit ervaring blijkt dat het doorgaans 3 maanden duurt voordat een potentiele deelnemer de gehele aanmeldprocedure heeft doorlopen. Een factor die in belangrijke mate bepalend is voor de doorlooptijd, is de planning van de fysieke audit. De potentiële deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk. Aangezien de auditcapaciteit bij de CI’s vaak beperkt is, is een tijdige planning van de fysieke audit voor een vlotte afwikkeling van de aanmeldprocedure essentieel.

Daarnaast is van invloed op de doorlooptijd het aantal LPC’s die de potentiele deelnemer aanmeldt. De beoordeling van LPC’s die voor SecureFeed onbekend zijn en vallen in de risicocategorie ‘midden’ of ‘hoog’ kan enkele weken in beslag nemen vanwege de te volgen procedures om te komen tot een volwaardige risicobeoordeling.

Potentiele deelnemers kunnen het doorloopproces in positieve zin beïnvloeden door bij de aanmelding alle gevraagde documentatie – inclusief de registratie van de LPC’s – in één keer correct en volledig aan te leveren bij SecureFeed. Door een vlotte opvolging van eventuele tekortkomingen die bij de fysieke audit worden geconstateerd, kan verdere vertraging van de aanmeldprocedure worden voorkomen.